Kredyt obrotowy dla firm - by mieć pieniądze pod ręką

2015-02-23 11:03:37

Wiele firm nie radzi sobie na rynku, a część z nich po miesiącach zmagania się z problemami pieniężnymi ogłasza upadłość. Czy kredyt obrotowy pozwoli na przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa w wystarczający sposób, by wyeliminować ryzyko jego całkowitej niewypłacalności?

W 2014 r. upadło ponad 1 tys. firm, w styczniu 2015 r. bankructwo ogłosiło już ok 60. Mimo iż tendencje są spadkowe, nadal wiele firm nie wytrzymuje wolnej konkurencji. Czy zapobiec utracie płynności finansowej firmy mogą kredyty obrotowe?

Przede wszystkim o wsparcie finansowe w banku w postaci kredytu obrotowego firma powinna się starać nawet jeszcze przed pojawieniem się problemów z płynnością finansową. Jeżeli przedsiębiorca już staje się niewiarygodnym klientem dla banku, może na kredyt być już za późno. Pierwsze symptomy zbliżającego się kryzysu pieniężnego powinny zaktywizować właścicieli firm do działania.

Nieregularne płatności, zaległości w opłatach faktur i nierzetelność partnerów biznesowych mogą doprowadzić do zachwiania płynności finansowej niejednej firmy. Przedsiębiorcy, którzy mają kłopoty z odzyskaniem należności, w celu zabezpieczenia się przed utratą płynności finansowej mogą starać się o kredyty w rachunkach bieżących, kredyty obrotowe oraz skorzystać z usług firm faktoringowych. Taką pomoc finansową można uzyskać w miarę szybko i bez zbędnych procedur, ale tylko jeżeli firmy zabiegające o pomoc kredytową są dla banków wiarygodnymi klientami. Faktoring zaś regulowany jest odrębnymi od kredytów przepisami.

Kredyt obrotowy cieszy się największym zainteresowaniem wśród rozwiązań bankowych z przeznaczeniem na poprawę bieżącej płynności finansowej firm. Jest możliwy do uzyskania, jeżeli tylko firma spełnia wszystkie warunki, jakie stawia przed nią bank. Umowy kredytów obrotowych podpisywane są zazwyczaj na 12 miesięcy, ale istnieje możliwość ich przedłużenia. Sposób, w jaki będzie spłacany kredyt obrotowy, zależy od umowy spisanej pomiędzy bankiem i przedsiębiorcą. Pieniądze mogą być przeznaczone zarówno na dokładnie określony cel, jak i spożytkowane na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa, włącznie z pokryciem pensji pracowników.

Kredyt obrotowy z pewnością stanowi jakieś wyjście z trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale nie jedyne. Po wsparcie finansowe można sięgnąć nie tylko w bankach. Nie należy zapominać, że istnieją programy unijne wspomagające polskie firmy. Istnieje też leasing. Sposób, w jaki dany problem finansowy powinien być rozwiązany zależy przede wszystkim od jego specyfiki.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam