Gdzie w Polsce mieszka najwięcej dłużników?

2015-03-10 13:33:51

Najbardziej niesolidnymi dłużnikami są Ślązacy, najprzykładniej ze spłaty kredytów wywiązują się zaś mieszkańcy woj. świętokrzystkiego - wynika z Raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor. Sprawdź, jak wypada na ich tle Twój region.

Prawie 95% kredytobiorców terminowo spłaca swoje zobowiązania bankowe. Problemy z przeterminowanym zadłużeniem bankowym dotykają tym samym ok 5% Polaków - wynika z Raportu InfoDług przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Raport został opublikowany w styczniu 2015 r. w oparciu o dane znajdujące się w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor, a także dane pochodzące z Biura Informacji Kredytowej oraz Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich.

Całkowite zadłużenie

Jak wskazuje BIG InfoMonitor, na koniec 2014 roku ogólne przeterminowane zadłużenie wyniosło 40,94 mld złotych. Oznacza to roczny wzrost o 1,1 mld złotych. Co ciekawe, ten wynik jest najniższym rocznym wzrostem w ciągu ostatnich siedmiu lat.

W ciągu dwunastu miesięcy zeszłego roku przybyło łącznie 60 tys. dłużników notowanych w wymienionych bazach. W tej chwili jest ich o 3 proc. więcej niż w roku ubiegłym kiedy to było ich 55 tys.

Liderzy klasyfikacji

Na czele listy najbardziej zadłużonych regionów Polski znajduje się województwo śląskie. Aż 7,5 proc. mieszkańców Śląskiego nie spłaca kredytów w terminie. Łącznie Ślązacy są winni ponad 7,6 mld złotych.

Drugie miejsce w klasyfikacji zajmuje województwo mazowieckie z gronem 5,7 proc. zadłużonych mieszkańców. Zaległości kredytowe wynoszą w ich przypadku łącznie prawie 6,5 mld złotych.

Pozycje 3-5 zestawienia są okupowane przez regiony, w których zadłużenie kształtuje się na poziomie od 3,5 do 3 mld złotych. Trzecie miejsce zajmuje województwo dolnośląskie (niechlubny awans w ciągu roku; zadłużenie rzędu 3,4 mld zł), czwarte - wielkopolskie (3,4 mld zł), a piąte - pomorskie (3 mld zł).

W przedziale przeterminowanych należności kredytowych od 2 do 3 mld złotych mieszczą się takie regiony jak Małopolska (2,6 mld złotych), województwo łódzkie (2,5 mld złotych), kujawsko-pomorskie (2,2 mld zł) i zachodniopomorskie (niemal 2,2 mld złotych).

Mieszkańcy pozostałych regionów kraju zadłużeni są łącznie na kwoty poniżej 2 mld zł. W tej kategorii różnice pomiędzy wynikami poszczególnych województw są niewielkie. Liderem jest województwo lubelskie z sumą 1,3 mld złotych przeterminowanych kredytów. Później plasuje się warmińsko-mazurskie, podkarpackie i lubuskie.

Najmniej zadłużone regiony w Polsce

Najmniej niesolidnych dłużników znajdziemy w województwach opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. To ostatnie to najsłabiej zadłużony region w naszym kraju. Łączna kwota niespłaconego zadłużenia jego mieszkańców wynosi 580 mln złotych.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam