To nie od BIK-u zależy, czy bank przyzna kredyt

2015-03-09 14:37:19

BIK to instytucja, która pozwala konsumentom i przedsiębiorcom budować pozytywną historię kredytową. Trzeba jednak pamiętać, że nie decyduje ona o tym, czy dany bank przyzna kredyt wnioskującej o niego osobie.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powstała po to, aby ułatwiać wymianę informacji między kredytodawcami. BIK z jednej strony ułatwia podejmowanie decyzji kredytowych bankom i SKOK-om (a także firmom pożyczkowym, które coraz chętniej współpracują z BIK-iem), a z drugiej pozwala klientom na budowanie pozytywnej historii kredytowej. To z kolei ułatwia im uzyskanie pożyczki - i to na dogodnych warunkach.

BIK służy informacją

Zacznijmy od sprawy zasadniczej: BIK nie decyduje o przyznaniu kredytu przez bank czy SKOK. Jego zadaniem jest dostarczanie tym instytucjom rzetelnych informacji w postaci raportów o kredytobiorcach, które mają charakter neutralny. To oznacza, że odzwierciedlają one rzeczywistą sytuację kredytową klienta.

Bank jest decydentem

BIK pełni dla banków rolę pomocniczą. Poprzez dostarczanie im raportów umożliwia ocenę ryzyka, jakie wiąże się z pożyczeniem pieniędzy tej a tej osobie. Trzeba jednak pamiętać, że w ostateczności takie raporty służą tylko jako narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji. Nigdy jej jednak nie zastępują. W końcu to bank pożycza pieniądze, a nie BIK.

Scoring kredytowy jako instrument pomocniczy

Biuro, starając się pomóc bankom w podejmowaniu szybszej decyzji kredytowej, opracowało tzw. scoring BIK. Instrument ten znacznie ułatwia kredytodawcom proces decyzyjny.

Sroring to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Jest on obliczany na podstawie specjalnego algorytmu, który oblicza prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę. Wynik (czyli scoring) jest konstruowany na podstawie porównania profilu wnioskodawcy z profilami osób, które wcześniej otrzymały kredyty i je terminowo spłacały. Im bardziej podobny, tym lepiej dla wnioskodawcy.

Co jest brane pod uwagę przy scoringu?

Ocena punktowa jest wypadkową różnych elementów profilu klienta. Przykładowym elementem są opóźnienia w spłacie kredytu - w tym: wysokość zaległości, długość opóźnienia i czas, jaki minął od ostatniego opóźnienia.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam