PKO BP dopuszcza ujemne oprocentowanie kredytów we frankach

2015-02-23 18:14:22

Po styczniowych drastycznych wzrostach kursu szwajcarskiej waluty nie cichnie burzliwa dyskusja na temat tego, jak pomóc kredytobiorcom we frankach. Rząd ciągle zastanawia się nad najlepszym rozwiązaniem, a w międzyczasie banki same starają się wyjść naprzeciw problemom frankowiczów. Kolejne banki dopuszczają ujemne oprocentowanie kredytów we frankach. Jednym z nich jest PKO BP.

Jak podaje PKO BP, udział kredytów hipotecznych w walucie szwajcarskiej w jego przypadku to tylko 16 proc. wszystkich obsługiwanych kredytów hipotecznych i jak na razie, przy obecnym poziomie kursu franka, nie zachodzi ryzyko, że wielu z tych frankowych kredytobiorców zaprzestanie regulować swoje zobowiązania. Okazuje się, że tak naprawdę kredyty hipoteczne to najrzetelniej spłacane zobowiązania w porównaniu do innego rodzaju kredytów. Szacuje się, że kredyty hipoteczne zagrożone to zaledwie 3,1 proc. na rynku bankowym, a dla porównania zobowiązania zagrożone stanowią aż 8 proc. całego portfela kredytowego banków.

Niższy spread

Coraz trudniejsza sytuacja kredytobiorców posiadających zadłużenie we frankach skłoniła PKO BP do obniżenia poziomu spreadu. Bank już od 27 stycznia obniżył spread przy obsłudze kredytów hipotecznych udzielonych w CHF do wartości 1%. Zmiana będzie obowiązywała do 30 czerwca br.

 

Ujemne oprocentowanie

Warto przypomnieć, że bank centralny w Szwajcarii obniżył stopy procentowe i wynoszą one teraz 0,75 proc., dodatkowo stawka referencyjna jest bardzo niska.

PKO BP zadeklarował, że w kosztach kredytów hipotecznych udzielonych we frankach uwzględni ujemny LIBOR. Mało tego, bank będzie zwracał klientom część raty kapitałowej, a będzie miało to miejsce wtedy, gdy ujemna stawka bazowa przekroczy marżę. Zmiana ta miała zostać wprowadzona pod koniec lutego br., obowiązując do końca 2015 roku.

Dodatkowa pomoc

By pomóc frankowiczom, bank proponuje także inne działania pomocowe, m.in. skorzystanie z wakacji kredytowych bez potrzeby podpisywania aneksów do umowy oraz możliwość wydłużenia okresu kredytowania.

Deutsche Bank nie widzi podstaw prawnych

O ile PKO BP dopuszcza ujemne oprocentowanie kredytów we frankach, o tyle niektóre banki - m.in. Deutsche Bank - nie widzą podstaw prawnych do przyjmowania ujemnej wartości oprocentowania, twierdząc, że nie może być ono niższe niż zero. Trzeba jednak podkreślić, że Deutsche Bank również uwzględnia ujemny LIBOR. Bank opracowuje przy tym system ulg, które obowiązywałyby czasowo (do końca 2015 r.) dla kredytów w CHF, w których suma stawki LIBOR i marży jest ujemna. Dodatkowo bank obniża dla frankowiczów spread oraz proponuje inne działania pomocowe (m.in. zamianę rat malejących na równe).

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam