Co znajduje się na wniosku o kredyt hipoteczny?

2015-03-03 11:39:03

Szukasz informacji na temat tego, jakie dane trzeba będzie podać, wypełniając wniosek o kredyt hipoteczny? Dowiedz się tego razem z nami już teraz!

Zastanawiasz się nad tym, jakie informacje będą potrzebne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny? Wyjaśniamy na przykładzie wniosku z Banku Pekao.

Dane o kredycie

Na początek we wniosku zaznaczamy, o jaki typ kredytu nam chodzi. Mamy do wyboru: kredyt hipoteczny, budowlano-mieszkaniowy, a także kredyt z MdM i Eurokonto Hipoteczne Plus.

Informacje o wnioskodawcy

W tej części wniosku podajemy dane wnioskodawcy lub wnioskodawców (maksymalnie 6 osób). Oprócz imion i nazwisk podajemy też numery PESEL. Ponadto, określamy kto będzie docelowym właścicielem nieruchomości.

Przeznaczenie kredytu

Następnie podajemy szczegółowe przeznaczenie kredytu. Mamy do wyboru 18 możliwości plus dodatkową opcję, którą możemy sami podać. Ponadto, uzupełniamy rubryki dotyczące typu własności kredytowanej nieruchomości, pozwolenia na budowę oraz tego, czy będzie ona pierwszą, czy kolejną dla nas.

Pośrednik

W tym miejscu należy wybrać jedną z pięciu opcji (np. brak pośrednika, developer, spółdzielnia mieszkaniowa). Jeśli pośrednik występuje, trzeba podać jego pełną nazwę.

Nieruchomość

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości obejmują jej rok budowy, dokładną lokalizację, powierzchnię, dane o garażu, kanalizacji i ujęciu wody, a także wartość rynkową.

Informacje o nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Tę rubrykę wypełniamy tylko wtedy, gdy kredyt jest zabezpieczany inną niż kupowana nieruchomością.

Warunki finansowe kredytu

W tym miejscu podajemy szczegóły finansowe pożyczki. Obejmują one kwotę, walutę, typ rat, planowany okres spłaty, a także informację w którym dniu miesiąca będziemy spłacać ratę. Oprócz tego, zaznaczamy przewidywane terminy wykorzystania transz i ich wysokości. W tej rubryce znajdziemy też szczegółowe dane o wkładzie własnym. Niezbędne będzie dokładne określenie skąd pochodzić będą środki na wkład.

Zabezpieczenie spłaty kredytu

W tej rubryce wybieramy, w jaki sposób nasz kredyt będzie zabezpieczony (hipoteka, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie, inne ubezpieczenie).

Refinansowanie

Jeżeli kredyt służy spłacie innego kredytu mieszkaniowego, bank będzie wymagał dokładnych danych o nim (czas udzielenia, kwota, waluta, rata).

Oświadczenia

Na końcu znajdziemy rubrykę z oświadczeniami końcowymi o zainteresowaniu ofertą, a także pola dotyczące chęci przystąpienia do ubezpieczenia (np. na życie, od utraty pracy) i miejscami na podpisy wnioskodawców i pracowników banku.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam