Jak sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?

2015-02-16 10:19:20

Kupując mieszkanie lub dom na kredyt hipoteczny, zobowiązujemy się go spłacać przez określony czas. Skutkiem rozmaitych sytuacji życiowych, takich jak wyjazd za granicę, rozwód itp., często zapada jednak decyzja o sprzedaży spłacanej jeszcze nieruchomości. Czy jest możliwe zbycie lokalu obciążonego kredytem?

Wbrew powszechnej opinii można sprzedać mieszkanie kupione na kredyt hipoteczny przed jego całkowitą spłatą. Transakcja jest nieco bardziej skomplikowana niż przy standardowej sprzedaży, a utrudnia jej przeprowadzenie obowiązek spłaty aktualnego kredytu (jeśli nie posiadamy zamiennego zabezpieczenia w postaci innej nieruchomości o odpowiedniej wartości).

Sprzedaż za gotówkę

Najprostszym rozwiązaniem jest sprzedaż naszego obciążonego hipoteką mieszkania za gotówkę. Z otrzymanych pieniędzy sprzedający spłaca cały kredyt, resztę zostawiając dla siebie. Umowa sprzedaży musi być potwierdzona notarialnie. Po tym fakcie bank zwalnia hipotekę, którą dotychczas zajmował i może zostać w księdze wieczystej wpisany nowy właściciel - kupujący.

Sprzedaż za kredyt hipoteczny dla kupującego

W przypadku, gdy kupujący zaciąga kredyt hipoteczny na mieszkanie obciążone już takim zobowiązaniem, procedury stają się bardziej skomplikowane i trwają zdecydowanie dłużej. Kupujący podpisuje umowę o kredyt hipoteczny, który zostaje uruchomiony na spłatę zobowiązania sprzedającego, a pozostała część (o ile występuje) jest przelewana na jego konto. Następnie bank zbywcy zezwala na usunięcie wpisu z księgi wieczystej, a bank nabywcy zabezpiecza hipoteką swój kredyt.

Zwykle spłata zobowiązań sprzedającego traktowana jest jako zadatek. Dopiero po usunięciu się z księgi wieczystej wpisu dotyczącego dotychczasowego wierzyciela, nowy bank uruchomi pozostałą transzę kredytu, który wpłynie na konto sprzedającego. Zanim dojdzie do sfinalizowania umowy kupna–sprzedaży, obydwa banki muszą się porozumieć, a cała operacja musi być potwierdzona u notariusza. Obciążonego hipoteką mieszkania nie można sprzedać bez opinii i zgody banku, który jest wpisany w hipotece. Instytucja finansowa policzy sobie od 50 do 100 złotych za wystawienie dokumentu ze zgodą.

Gdy chcemy sprzedać obciążone hipoteka mieszkanie, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia odpowiedniej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Wynosi ona zwykle około 2 procent wartości kredytu. W sporej części banków po kilku latach można spłacić cały kredyt bez dodatkowych opłat, wszystko zależy od umowy i zapisanych w niej warunków spłaty.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam