Ubezpieczenia w kredytach hipotecznych - które są obowiązkowe?

2015-02-27 11:11:21

Kredyt hipoteczny, będąc zobowiązaniem długoterminowym i opiewającym na wysoką kwotę, potrzebuje zabezpieczenia. Jedną z takich gwarancji jest hipoteka nabytej nieruchomości. Dodatkowym zabezpieczeniem jest polisa. Które ubezpieczenie jest obowiązkowe, a którego kredytobiorca nie musi wykupywać?

Kredyt hipoteczny to duże ryzyko dla banku. Oprócz tego, że hipoteka nieruchomości zabezpiecza kredyt, instytucja finansowa żąda często ubezpieczenia z tzw. cesją, czyli przeniesieniem praw do wypłaty odszkodowania na bank, który danego zobowiązania udzielił.

Polisy obowiązkowe

Każdy bank, udzielając kredytu pod hipotekę, wymaga ubezpieczenia nieruchomości wraz z cesją praw z polisy na rzecz banku i tak naprawdę jest to jedno z nielicznych ubezpieczeń obowiązkowych przy kredycie. Brak spełnienia obowiązku ubezpieczenia mieszkania może skutkować nałożeniem kary finansowej lub samodzielnym ubezpieczeniem nieruchomości przez bank, a kosztem polisy zostanie wtedy obarczony kredytobiorca. 

Konieczne są również ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (jeśli nasz wkład własny jest zbyt niski w opinii banku) i pomostowe (trwające do czasu wpisania banku jako wierzyciela do księgi wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu).

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Instytucja finansowa udzielająca kredytu hipotecznego wymaga od kredytobiorcy wykupienia opcji podstawowej, czyli ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W ramach takiej formy przeniesienia uprawnień, odszkodowanie za szkody poniesione np. z powodu pożaru czy zalania, zostanie przekazane na rzecz banku.

Zanim zdecydujemy się na polisę oferowaną przez bank, powinniśmy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, żeby wiedzieć, co dokładnie podlega ochronie, tzn. czy są to tylko mury, czy może także elementy stałe, takie jak podłogi i wbudowane meble. Im szersza ochrona, tym lepiej dla kredytobiorcy.

Warto również sprawdzić czas trwania proponowanej przez bank polisy. Większość z nich zawierana jest na okres od 12 miesięcy do 3 lat. Ważne, by pamiętać o systematycznym odnawianiu ubezpieczenia przez cały czas trwania spłaty kredytu.

W banku taniej?

Większość kredytobiorców decyduje się na propozycję ubezpieczenia oferowaną przez bank, ponieważ dzięki temu może liczyć na dodatkowe upusty albo doliczenie kosztów polisy do miesięcznej raty kredytu, dzięki czemu nie będą musieli pamiętać o kolejnych terminach płatności składek.

W przypadku, gdy chcemy poszukać polisy na własna rękę, musimy liczyć się z tym, że bank udzielający kredytu może nie zaakceptować naszego wyboru ze względu np. na zbyt niską kwotę ubezpieczenia.

Ubezpieczenia dodatkowe

Do kredytu możemy ubezpieczyć się np. od utraty pracy lub na wypadek trwałej niezdolności do pracy. Dostępne są także polisy na życie. Z reguły są to dobrowolne ubezpieczenia. Zwykle tylko w przypadku osób starszych bank stawia wymóg wykupienia ubezpieczenia na wypadek śmierci.

W przypadku, gdy chcemy chronić nasz cenny dobytek i domowe wyposażenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także uniknąć niechcianych wydatków po zalaniu sąsiada, warto ubezpieczyć nieruchomość w pełniejszym zakresie. 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam