Obowiązki przedsiębiorcy przy zakupie auta

2015-02-11 16:44:16

W Polsce z roku na rok sprzedawanych jest coraz więcej aut - spora w tym zasługa klientów firmowych. Jakie czynności powinien wykonać przedsiębiorca, nabywając samochód od osoby prywatnej, a jakie, kupując auto fabrycznie nowe?

Niejeden przedsiębiorca w Polsce narzeka, że zakup samochodu na firmę jest uregulowany w sposób skomplikowany. Mimo niektórych niedogodności firma - w przeciwieństwie do osoby prywatnej - może osiągnąć dodatkowe korzyści z kredytu - korzyści podatkowe. Wyjaśniamy, jak przy zakupie auta wliczyć wartość transakcji w koszty i odliczyć VAT.

Zakup auta od osoby prywatnej

Od kwoty, jaką zapłacimy za samochód i czasu, w jakim zamierzamy go użytkować, zależy, czy będzie on traktowany jako inwestycja, czy też jako środek trwały. W przypadku, gdy wartość zakupu przekracza 3500 zł, a przewidywany okres użytkowania wynosi ponad rok, podatnik ma możliwość wprowadzenia auta do ewidencji środków trwałych. W takim przypadku nie ma możliwości odliczenia VAT-u, wynika to z faktu, że osoba prywatna nie ma prawa wystawiać faktury. Dodatkowo przedsiębiorca powinien rozliczyć podatek PCC w wysokości 2 proc.

Zakup auta pomiędzy przedsiębiorcami

W przypadku zakupu auta od innego przedsiębiorcy zostaje wystawiona faktura. Dzięki temu nabywca ma prawo odliczenia podatku VAT - w całości lub w części. Auto może zostać również wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca zobowiązany jest, uwzględniając wartość oraz wybraną metodę amortyzacji, ustalić plan amortyzacji. Na podstawie planu wyliczane będą co miesiąc odpisy amortyzacyjne, które można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Auto fabrycznie nowe

Przedsiębiorca, który kupił na potrzeby firmy fabrycznie nowy samochód osobowy, ma możliwość dokonywania amortyzacji metodą liniową, co oznacza, że dokonuje odpisów od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji. W tym przypadku stosuje się 20-procentową stawkę roczną amortyzacji.

Wybór metody amortyzacji przy autach nowych

Jeśli przedsiębiorca nabywa samochód używany, sam może wybrać metodę amortyzacji. Wybierając metodę liniową, będzie to stawka 20 proc. rocznie. Jeśli stawki ustalane są indywidualne, okres amortyzacji musi trwać co najmniej 30 miesięcy, co odpowiada maksymalnej rocznej stawce amortyzacji w wysokości 40 proc. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej, czyli ceny nabycia pojazdu, powiększonej o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania do używania. Podatnicy, którzy w danym roku rozpoczęli działalność gospodarczą, oraz mali podatnicy mogą również zastosować tzw. jednorazowy odpis amortyzacyjny.

Żaneta Pilarska