Wypadek za granicą - czy AC pokryje szkody?

2015-02-26 15:03:13

Przy każdym ubezpieczeniu bardzo ważne są klauzule wyłączeń odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych. Jeśli wyjedziemy za granicą, nawet posiadając polisę AC (autocasco), możemy zostać zdani jedynie na siebie, gdy przyjdzie naprawić szkodę w aucie po wypadku.

Obowiązkowa w Polsce polisa OC honorowana jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Najwyższą nieodpowiedzialnością jest wyjazd z kraju za granicę oraz poruszanie się pojazdami po drogach publicznych bez tego ubezpieczenia.

Na Wschód z zieloną kartą

Poruszając się samochodem po krajach takich, jak Białoruś, Rosja czy Ukraina, prócz ważnej polisy OC należy mieć dodatkowo tzw. zieloną kartę. Przed wejściem Polski do UE zielona karta obowiązywała polskich kierowców także na terenie krajów unijnych.

Autocasco chroni tylko w wybranych krajach

Zupełnie inaczej za granicą wygląda sprawa nieobowiązkowych ubezpieczeń samochodowych. Najwyraźniej widać to na przykładzie ubezpieczenia AC, a konkretnie w zakresie klauzul wyłączeń. Polskie autocasco może nie działać na terenie jednych krajów, a w innych działać na mocno ograniczonych zasadach.

Po pół roku za granicą AC może być nieaktywne

Zdarza się także, że jeżeli właściciel polisy AC zbyt długo przebywa za granicą, ubezpieczenie staje się nieaktywne. Dzieje się tak wówczas, gdy ubezpieczony pojazd znajduje się dłużej poza granicami Polski niż pół roku. Należy jednak pamiętać, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia są zamieszczone klauzule na ten temat. Warto więc przeanalizować OWU - oczywiście przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej.

Szkoda za granicą

W OWU zapisane są m.in. zasady i terminy zgłaszania zaistniałych szkód. Szkodę należy zgłosić tuż po zaistnieniu zdarzenia. Natomiast z naprawą auta nie należy się aż tak spieszyć. Firmy ubezpieczeniowe wręcz naciskają na kierowców, aby naprawy były dokonywane po powrocie do kraju, chyba że są one konieczne. Wtedy trzeba jednak pamiętać, że należy ich dokonywać w porozumieniu z ubezpieczycielem.

Przy ubezpieczeniach typu assistance również trzeba się liczyć z ograniczeniami, np. z limitami kilometrów w przypadku holowania uszkodzonego auta. Mimo tylu ograniczeń, wyjeżdżając za granicę, warto mieć wykupiony pakiet ubezpieczeń, łącznie z OC, AC, NNW oraz assistance, gdyż w podróży wszystko może się zdarzyć.

Ilona Maciejuk