Odszkodowanie po wypadku - za co zapłaci ubezpieczyciel?

2015-02-27 13:19:15

Wypadkowi może ulec każdy, ale nie każdy ma szansę na odszkodowanie. Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku jest ubezpieczona, może liczyć na odszkodowanie powypadkowe. W jakich sytuacjach?

Skutki wypadków mogą być różne. Jeżeli poszkodowani muszą zostać poddani długotrwałemu leczeniu i późniejszej rehabilitacji, jeżeli nie mogą powrócić do pracy, a nawet mogą zostać inwalidami na całe życie, powinni wiedzieć, jakie są ich prawa oraz obowiązki ubezpieczycieli.

Pokrycie kosztów leczenia

Poszkodowani w wypadkach - w zależności od rodzaju posiadanej polisy (np. NNW, na życie lub OC sprawcy zdarzenia) - mogą liczyć na tzw. odszkodowanie jednorazowe. Zdarza się, że taka pomoc pieniężna pozwala na pokrycie kosztów będących następstwem wypadku, ale czasami nie – wtedy zaczyna się problem. Należy zaznaczyć, że zwrot kosztów (np. leczenia, rehabilitacji, konsultacji ze specjalistami) możliwy jest tylko wówczas, jeżeli poszkodowany przedstawi całą niezbędną dokumentację zdarzenia oraz rachunki i faktury.

Rekompensata za utratę dochodu

Czasami zdarza się, że uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem jest na tyle poważny, że poszkodowany nie może już wrócić do pracy, a jeżeli nawet – to na niższe stanowisko z niższymi dochodami. Co wówczas? W takim przypadku może starać się on o odszkodowanie z tytułu tzw. utraconego dochodu. Należy zebrać odpowiednią dokumentację, łącznie z umową o pracę, deklaracją podatkową z urzędu skarbowego i orzeczeniem komisji lekarskiej. Trzeba wiedzieć, że odszkodowanie to może jedynie stanowić charakter wyrównawczy. Nie może stać się jedynym źródłem dochodu.

Renty

W niektórych przypadkach poszkodowani w wypadkach mogą starać się również o renty. Należy tylko pamiętać, że nie będą to renty dożywotnie. Jest to doraźna i raczej krótkotrwała pomoc finansowa, tylko na okres leczenia. Jest to pomoc związana z pokryciem kosztów zabiegów czy też zakupem sprzętu rehabilitacyjnego. Wreszcie poszkodowani w wypadkach mogą również starać się o wypłatę tzw. zadośćuczynienia (za ból oraz doznania natury psychicznej i moralnej, do których może należeć np. depresja powypadkowa). Oczywiście, taki stan trudno zdefiniować, a jeszcze trudniej wyliczyć wysokość odszkodowania. Niemniej jednak poszkodowani w wypadkach powinni wiedzieć, że takie odszkodowanie im się należy i mogą o nie zabiegać.

Emilia Kasińska