Hipoteka i polisa na życie: czy muszą iść ze sobą w parze?

2015-02-16 11:08:07

Kredyt hipoteczny najczęściej opiewa na wysoką kwotę i jest zaciągany na wiele lat. W związku z tym bank żąda od kredytobiorcy zabezpieczenia w postaci hipoteki nieruchomości, a także wykupienia ubezpieczeń, choć nie wszystkie są obowiązkowe. Sprawdźmy, czy do tych obligatoryjnych zalicza się polisę na życie.

Bank, oferując kredyt hipoteczny, przedstawia kredytobiorcy szeroki wachlarz ubezpieczeń: zarówno dobrowolnych, jak i obowiązkowych. W przypadku tych ostatnich należy wymienić przede wszystkim ubezpieczenie pomostowe (do czasu ustanowienia hipoteki) oraz ubezpieczenie nieruchomości. Kolejną obowiązkową polisą jest ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (o ile klient wnosi zbyt mały - zdaniem banku - wkład własny).

Niektóre banki wymagają od osoby zaciągającej kredyt hipoteczny wykupienia polisy na życie (zwłaszcza w przypadku nieco dojrzalszych wnioskodawców). W innych, w których takiego obowiązku nie ma, dzięki ubezpieczeniu często można obniżyć marżę lub nie płacić prowizji. 

Polisa na życie ma zabezpieczać bank przed ryzykiem śmierci kredytobiorcy z przyczyn naturalnych, w wyniku choroby, a także wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie takie obejmuje także trwałą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci ubezpieczonego trwa zwykle do wieku 75 lat. Po ukończeniu przez kredytobiorcę 65 roku życia wygasa ochrona z tytułu trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Jeśli zajdzie jedno z wyżej wymienionych zdarzeń, firma ubezpieczeniowa wypłaca bankowi pozostałą do wpłaty sumę kredytu i należne odsetki.

Polisa na życie chroni także bliskich kredytobiorcy, którzy w przypadku zajścia jednego z ubezpieczonych zdarzeń będą zwolnieni ze spłaty kredytu.

Pomimo wielu plusów ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym, taka polisa ma i minus - wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy. W przypadku ubezpieczeń oferowanych w banku składka może być pobierana z góry za cały okres ubezpieczenia lub miesięcznie, będąc doliczana do raty.

Kredytobiorca zainteresowany polisą na życie nie musi decydować się na ubezpieczenie oferowane przez bank. Może poszukać polisy na własną rękę w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Decydując się na ubezpieczenie w banku, kredytobiorca może jednak zyskać lepsze warunki kredytu hipotecznego, a także niższą składkę polisy na życie, dzięki umowie banku z firmą ubezpieczeniową.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam