Ubezpieczenie przy pożyczce gotówkowej: sprawdź, na ile Cię ochroni

2015-03-05 17:49:55

Osoby, które decydują się na skorzystanie z pożyczki gotówkowej, mogą wykupić do niej ubezpieczenie. Sprawdzamy, w jakim zakresie może ono zapewnić ochronę.

Ubezpieczać kredyty czy nie? Czasem warto, innym razem koszty ponoszone przez kredytobiorcę są niewspółmierne do ochrony, z której korzysta w ramach polisy. Sprawdźmy, czy warto się ubezpieczać, przystępując do umowy kredytowej, na przykładzie ubezpieczenia przy pożyczce gotówkowej w PKO Banku Polskim, które przygotowane zostało przez bank we współpracy ze STU Ergo Hestia na Życie SA oraz STU Ergo Hestia SA. Ubezpieczenie dostępne w ofercie do 25.08.2014 r.

Wariant podstawowy: zakres ochrony

Polisa do pożyczki gotówkowej w PKO BP udostępniona została w wersji podstawowej i rozszerzonej. Pierwsza zapewnia ochronę pożyczkobiorcy w takich sytuacjach jak:

  • śmierć,
  • utrata pracy,
  • czasowa niezdolność do pracy,
  • trwałe inwalidztwo.

W razie zaistnienia wymienionych wyżej zdarzeń świadczenie przeznacza się na pokrycie zobowiązań finansowych klientów w stosunku do banku. Pozwala ono uregulować należne zobowiązań, jednocześnie nie obciążając konta ubezpieczonego. Świadczenie z tytułu śmierci w NW przekazywane jest spadkobiercom ubezpieczonego.

Klient ma również możliwość skorzystania z usług typu assistance (domowego, medycznego, komputerowego).

Wariant rozszerzony: zakres ochrony

W wariancie rozszerzonym polisa zapewnia ochronę podstawową i dodatkową w takich sytuacjach jak:

  • śmierć w nieszczęśliwym wypadku,
  • poważne zachorowanie,
  • całkowita i trwała niezdolności do pracy.

Wybór uposażonych

Ubezpieczony może wybrać osoby, które będą uprawnione do świadczenia w razie jego śmierci w nieszczęśliwym wypadku. Taki zapis pozwoli na otrzymanie przez nich środków bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Środki zostaną wypłacone uposażonych bezpośrednio przez ubezpieczyciela, czyli Ergo Hestia.

Składkę ubezpieczony wpłaca z góry jednorazowo za cały czas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Okres ubezpieczenia jest równy okresowi kredytowania zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam