Kredyt studencki zimą? Niestety, musisz poczekać do jesieni

2015-03-05 13:01:53

Kredyt studencki to z pewnością wygodne i korzystne rozwiązanie finansowe dla osób, które podejmują naukę na uczelniach wyższych. Niestety o taką pomoc możemy ubiegać się tylko w określonych terminach.

Ideą kredytów studenckich jest udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, podejmujących naukę na studiach - w tym doktoranckich. W pierwszym przypadku mówimy o kredycie maksymalnie 6-letnim, w drugim: 4-letnim. Aby otrzymać kredyt, musimy zmieścić się w granicy dochodów na jednego członka rodziny, która jest ustalana w każdym kolejnym roku. Należy przy tym podkreślić, że pierwszeństwo w otrzymaniu takiej pomocy mają studenci o najniższych dochodach w rodzinie.

Formalności i terminy

W celu otrzymania kredytu studenckiego konieczne jest złożenie wymaganych przez banki dokumentów w ściśle określonych terminach. Okres przyjmowania wniosków trwa od 1 października, a kończy się zawsze 15 listopada danego roku, przy czym jest to termin ostateczny i zdecydowanie nie warto zwlekać do samego końca.

Wśród wymaganych dokumentów znajduje się wniosek kredytowy i informacja o dochodach w rodzinie studenta. Kolejna kwestia do zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu studenta lub doktoranta. Pozostałe dokumenty są zależne od instytucji, do której składamy wniosek. Będą one dotyczyły oceny zdolności kredytowej czy zabezpieczenia spłaty. Z racji nietypowego charakteru kredytu możemy jednak liczyć na dość dużą przychylność banków.

Gdzie składać wnioski?

Obecnie udzielaniem kredytów studenckich zajmują się cztery instytucje. Należą do tej grupy:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości,
  • Bank Pekao,
  • PKO Bank Polski,
  • SGB-Bank.

Dlaczego warto ubiegać się o kredyt studencki?

Korzyści wynikających z otrzymania kredytu jest wiele. Środki z tego tytułu wypłacane są w miesięcznych transzach przez okres nauki. Wysokość jednej transzy to 600 zł. Co jednak najważniejsze, do spłaty zobowiązania przystępujemy dopiero po zakończeniu studiów, nie później niż 2 lata po uzyskaniu dyplomu. Wyjątkiem jest przerwanie studiów, które skutkuje koniecznością rozpoczęcia spłaty już w pierwszym miesiącu po utracie ważności legitymacji studenckiej. Samo oprocentowanie kredytu jest symboliczne, a liczba rat wynosi dwukrotność ilości wypłaconych transz.

Tomasz Słupczyński