Co z polisą po śmierci ubezpieczonego?

2015-02-05 14:02:20

Po śmierci ubezpieczonego, obok formalności związanych z pogrzebem, trzeba również zająć się kwestią jego polisy, jeśli takowa była wykupiona. Pogrążeni w smutku po odejściu bliskiej osoby, często nie jesteśmy w stanie myśleć o pieniądzach, ale te mogą być ważnym wsparciem w tym trudnym czasie. Sprawdźmy, jakie kroki podjąć w takiej sytuacji.

Ubezpieczenie na życie najczęściej wykupuje się z myślą o bliskich, którzy zostaną po naszej śmierci. Często w ten sposób chcemy zabezpieczyć ich przyszłość, przynajmniej na pewien czas. Oznacza to, że musimy wskazać w dokumentacji ubezpieczeniowej osobę uposażoną do otrzymania świadczenia.

Przekażesz pieniądze nawet kilku osobom

Nie ma wymogu, żeby uposażonym była tylko jedna osoba. Gdy wskazujemy kilka, powinniśmy określić, jaki procent odszkodowania otrzyma każda z nich. Jeśli na polisie zabraknie określenia procentowego, każda z uposażonych osób otrzyma taką samą część. Warto również pamiętać, że uposażonych można zmieniać dowolną ilość razy, kiedy tylko chcemy. Liczyć się będzie zawsze ostatnia zmiana.

Gdy nie wyznaczymy nikogo, kto mógłby skorzystać z pieniędzy wypłaconych po naszej śmierci, wtedy zastosowanie mają zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), wskazujące dalszy tryb postępowania. Oczywiście, w takiej sytuacji musi być uwzględnione prawo spadkowe.

Obowiązki uposażonego

Sprawdźmy teraz, jak sprawy wyglądają od drugiej strony, gdy będziemy chcieli wypłacić pieniądze z polisy zmarłego. Oczywiście nie obędzie się bez wielu dokumentów. Dobrze byłoby również dołączyć do nich polisę, ale nie zawsze jesteśmy w stanie ją znaleźć. Wtedy warto skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczyciel wymaga, żeby wraz ze zgłoszeniem szkody przedłożyć również akt zgonu lub kartę zgonu. Czasami wystarcza dokument podpisany przez lekarza. Powinna się na nim znaleźć przyczyna zgonu ubezpieczonego. Jeśli zdarzył się wypadek, towarzystwo ubezpieczeniowe zechce zapoznać się z dokumentami na temat zdarzenia. Wraz z dokumentami należy złożyć wypełniony formularz, który otrzymamy od ubezpieczyciela.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie?

Powinniśmy pamiętać, że pieniędzy z polisy po zmarłym nie otrzymamy od ręki. Towarzystwo ubezpieczeniowe w zależności od okoliczności śmierci ubezpieczonego musi zapoznać się ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i dopiero potem podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania.

Na wypłatę świadczenia ubezpieczyciel ma 30 dni. Termin ten może się wydłużyć, gdy wyjaśnienie okoliczności śmierci nie jest możliwe we wspomnianym czasie. Wtedy pieniądze uposażony otrzyma w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. 

Emilia Kasińska