Ile kosztuje sądowe odzyskanie długu?

2015-02-14 09:37:16

Problem z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów i zatory płatnicze dotyczą wielu firm. By zapobiec utracie płynności finansowej i odebrać zarobione pieniądze, czasem niezbędne staje się wejście na drogę prawną. Sprawdźmy, ile kosztuje sądowe odzyskanie długu.

Przeterminowane zobowiązania nieściągnięte od dłużników to zawsze problem dla firmy. Tak naprawdę pieniądze, które powinny pracować na zysk tego przedsiębiorstwa, pracują na rzecz dłużnika i powiększają jego dochody. Dodatkowo nieściągnięte długi o znacznej wartości mogą wpłynąć na kondycję finansową firmy, a nawet doprowadzić do braku wypłacalności.

Windykacja we własnym zakresie

Zazwyczaj proces odzyskiwania długów zaczyna się od działań prowadzonych przez firmy na własną rękę, chociaż często lepsze rezultaty daje korzystanie z zewnętrznych, zawodowych windykatorów. Próby odzyskiwania długów często prowadzone są według podobnego schematu. Gdy nastąpi przeterminowanie wierzytelności, firmy zaczynają ponaglać dłużnika telefonicznie. W końcu jednak telefony przestają być odbierane i nierzadko trzeba samemu pofatygować się do siedziby dłużnika, upominając się o należność. To oczywiście dodatkowe koszty (w tym poświęcony na to czas i paliwo). Ostatecznie nawet wezwanie do zapłaty wysłane za pośrednictwem poczty będzie nieskuteczne.

Statystyki pokazują dwie niebezpieczne tendencje: im więcej czasu mija od przeterminowania długu, tym mniejsza szansa na jego skuteczną egzekucję, a prze tym mało spraw udaje się załatwić polubownie, bez interwencji sądowej, co niestety zależy od dobrej woli dłużnika. Często nie da się uniknąć konieczności skorzystania ze wsparcia wymiaru sprawiedliwości, co oznacza generowanie dodatkowych kosztów.

Droga sądowa

Złożenie pozwu w sądzie i dochodzenie swoich roszczeń przed wymiarem sprawiedliwości wiąże się z poważnymi wydatkami. Czasami trzeba się przygotować na dość kosztowne postępowanie procesowe. Sprawdźmy, jakiego rzędu są to kwoty.

Niestety zarówno zastępstwo procesowe, jak i wpis sądowy w niektórych przypadkach mogą być dość wysokie. Koszt wniesienia pozwu jest uzależniony od wielkości długu, jaki firma chce odzyskać. Im mniej pieniędzy do odzyskania, tym niższe koszty.

Długi do kwoty 10 tys. zł pociągają za sobą opłaty jeszcze nie tak duże, bo od 30 zł do 300 zł, ale już dług powyżej tej kwoty to znaczne obciążenie procesowe. Wpis sądowy wynosi 5% wartości długu, jaki jest przedmiotem sporu. Na szczęście, ustawodawca ograniczył te opłatę do maksymalnie 100 tys. zł.

Kolejny wydatek to koszt zastępstwa procesowego, określony przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości:

  • dług między 5 a 10 tys. zł to wydatek rzędu 1 200 zł,
  • przy zadłużeniu do 50 tys. zł przyjdzie nam zapłacić 2 400 zł,
  • do 200 tys. zł zapłacimy 3 600 zł,
  • powyżej 200 tys. zł honorarium adwokata wyniesie 7 200 zł.
     
Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam