Windykacja długów: ile trzeba zapłacić za odzyskanie pieniędzy?

2015-02-27 09:05:55

Chcąc szybko i bez własnego zaangażowania odebrać dług od nierzetelnego kontrahenta, można skorzystać z usług firm windykacyjnych. Te za odpowiednim wynagrodzeniem ściągną należność. Ile trzeba zapłacić za odzyskanie pieniędzy od dłużnika?

Przedsiębiorstwo posiadające wielu dłużników niespłacających należności nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Taki stan rzeczy trwający przez długi czas może doprowadzić firmę do bankructwa. Często przedsiębiorcy próbują na własna rękę ściągnąć długi, a dopiero, gdy im się to nie udaje, zwracają się do firm windykacyjnych. Takie odwlekanie skorzystania z pomocy windykatorów spowodowane jest najczęściej niechęcią ponoszenia dodatkowych kosztów, z jakimi wiążą się z usługą ściągania długów.

Koszt windykacji

Profesjonalne firmy windykacyjne pobierają wynagrodzenie zależne od rezultatów, czyli prowizję od sukcesu. W przypadku, gdy windykator nie odzyska długu, koszty wszystkich działań pozostaną po stronie firmy.

Cena usługi windykacyjnej zależy przede wszystkim od rodzaju wierzytelności, jej wielkości, a także od tego, kiedy minął termin zapłaty. Im dług jest wyższy i mniej czasu upłynęło od terminu spłaty, tym niższa cena.

Firmy windykacyjne pobierają prowizję od odzyskanych należności, waha się ona od 3 do 30 proc. wartości długu. Odzyskiwanie długów z ich pomocą jest zazwyczaj bardziej skuteczne i mniej kosztowne niż działanie na własną rękę.

Postępowanie sądowe

W przypadku, gdy działania polubowne nie przynoszą rezultatu, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. W takiej sytuacji opłaty wzrosną o koszt wpisu sądowego w postępowaniu nakazowym - jest to 2 proc. wartości długu, a jeśli sprawa zostanie przekazana do postępowania zwykłego - dodatkowe 6 proc. Należy też liczyć się z kosztami zastępstwa procesowego - płaci się za to kancelarii prawnej.

W kwietniu 2013 r. ustawodawca zezwolił na obciążanie dłużnika kosztami odzyskiwania wierzytelności. W trakcie przekazywania sprawy do sądu i podczas procesu to wierzyciel ponosi wszystkie koszty. Jednak w sytuacji, gdy wygra, są one doliczane do zadłużenia. Do długu, który już posiada dłużnik, dochodzą jeszcze koszty, które wierzyciel poniósł w trakcie odzyskiwania zaległych płatności.

Po wyroku

Niektóre firmy windykacyjne same pokrywają lub kredytują koszty wpisów sądowych. Następnie, po wygranej rozprawie sądowej, zgodnie z prawem odzyskują pieniądze od dłużnika. W przypadku, gdy osoba zadłużona, pomimo podjętych działań windykacyjnych, nie odda pieniędzy, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji wierzyciel musi liczyć się z kosztami egzekucji komorniczej. Komornik ma prawo pobrać zaliczkę od wierzyciela na prowadzenie postępowania.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam