Prześwietlamy kredyt hipoteczny w Deutsche Banku: warto korzystać?

2015-02-28 18:03:04

Kredyt hipoteczny zaciągamy, chcąc nabyć lokal mieszkaniowy, budując dom, a także modernizując lub remontując nieruchomość. Jest to zobowiązanie na długi czas i na wysoką kwotę, a więc wiąże się z dużymi kosztami. Z tego powodu warto znaleźć najlepszą ofertę. Dziś prześwietlamy kredyt w Deutsche Banku i sprawdzamy, czy warto z niego skorzystać.

O kredyt mieszkaniowy w Deutsche Banku mogą się ubiegać klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony, jak i określony, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód. Kredyt taki mogą uzyskać osoby, których maksymalny wiek na koniec okresu kredytowania nie przekroczy 70 lat. Dodatkowo bank ten nie wymaga polskiego obywatelstwa od kredytobiorcy.

W złotówkach lub w euro

Kredyt hipoteczny w Deutsche Banku można wziąć w walucie polskiej lub w euro (gdy się zarabia w tej walucie). Kredyt w polskich złotówkach musi opiewać minimalnie na 20 tys. złotych, kwota maksymalna nie ma limitu. W  euro kwota minimalna to 10 tys. euro, także bez górnej granicy.

Okres spłaty tego kredytu to: w polskich złotych – maksymalnie 35 lat, w euro – 30 lat. W obydwu przypadkach nie podano minimalnego czasu spłaty. Kredyt może być spłacany w systemie rat równych lub malejących.

Zabezpieczenie kredytu

Oczywiście kredyt będzie musiał został odpowiednio zabezpieczony - wpisem hipotecznym w księdze wieczystej. Do czasu dokonania wpisu, potrzebne będzie opłacanie ubezpieczenia pomostowego. To nie wszystko. Nieruchomość należy ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić portfelowe ubezpieczenie nieruchomości (na 5 lat, na 120% kwoty kredytu, płatne raz w roku). Obowiązkowa jest też polisa od niskiego wkładu własnego (jeśli nie wyłożymy z własnej kieszeni wystarczającej ilości gotówki na zakup nieruchomości). Jako zabezpeczenie występuje też cesja praw z umowy, jaką zawieramy z deweloperem albo ze spółdzielnią mieszkaniową.

Wkład własny

Decydując się na kredyt hipoteczny, musimy posiadać wkład własny. W Deutsche Banku dostaniemy kredyt nawet na 90% wartości nabywanej nieruchomości, również w przypadku zakupu działki, jednak pod warunkiem ubezpieczenia brakującego minimalnego wkładu własnego. W przypadku budowy domu systemem gospodarczym, udział kapitału własnego powinien wynosić minimum 20% kosztów budowy. Jeżeli działka stanowi własność kredytobiorcy, jej wartość może być wliczona jako kapitał własny.

Kilka słów na temat kosztów

Marża kredytu hipotecznego w Deutsche Banku kształtuje się na poziomie od 1,2% w pierwszym roku i w ramach Hipo Pakietu. Z takiej opcji mogą skorzystać kredytobiorcy po zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego oraz założeniu konta osobistego z wpływami kwot nie mniejszych niż zadeklarowane w umowie kredytu, karty kredytowej oraz dodatkowo produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego Inwestuj w Przyszłość lub ubezpieczenia na życie.

Kredyt w polskich złotych można spłacać za pomocą polecenia zapłaty, a raty w walucie obcej, zależnie od wyboru kredytobiorcy, albo w PLN, albo w walucie obcej.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam