Kupiłeś przez Internet towar z wadą? Sprawdź, jakie masz prawa

2015-02-07 16:13:11

Polacy chętnie kupują przez Internet. Czasem jednak dostarczony towar okazuje się nie spełniać oczekiwań, będąc niezgodny z opisem. Sprawdźmy, jakie mamy prawa, gdy kupimy on-line towar z wadą.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem nabywcy. W przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. Odpowiedzialność ta nosi nazwę rękojmi za wady fizyczne towaru.

Powołując się na rękojmię, możemy żądać od sprzedawcy naprawy, wymiany, obniżenia ceny albo przy wadzie znacznej, a nawet mamy możliwość odstąpienia od umowy. W określonych okolicznościach sprzedawca może się nie zgodzić na spełnienie naszego roszczenia. Jest to zależne od łatwości i szybkości naprawy lub wymiany towaru oraz od tego, czy produkt był już reklamowany.

Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie naszego żądania, jeśli w tym czasie tego nie zrobi, możemy uznać roszczenie za przyjęte do realizacji. W przepisach termin na naprawę lub wymianę nie jest precyzyjnie określony, ale nie powinno to trwać dłużej, niż jest konieczne. Jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, możemy żądać obniżenia ceny albo nawet odstąpienia od umowy, ponieważ żądanie konsumenta wobec sprzedawcy musi być spełnione.

Według ustawy o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku, przy drugiej reklamacji z tą samą lub inną wadą mamy prawo żądać naprawy, wymiany, a nawet zwrotu pieniędzy.

Sprzedawca nie musi wymieniać towaru na nowy, gdy nie jest to możliwe albo wymaga nadmiernych kosztów i sprzedawca to udowodni. Żądanie wymiany może także być ograniczone przepisem art. 5 Kodeksu cywilnego, zakazującego nadużywania prawa podmiotowego.

Zwrotu pieniędzy możemy domagać się tylko wtedy, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, np. sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę, ani naprawę, ponieważ to niemożliwe. Jest tak również, gdy naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie.

Na reklamację wadliwego towaru mamy 2 lata od chwili wydania nam danej rzeczy. W przypadku stwierdzenia wady musimy zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień, ponieważ po tym czasie sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam