Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnej kobiety w ciąży. Jak je zdobyć, by nie płacić?

2015-01-31 13:35:05

Kobieta w ciąży według obowiązującego prawa nie pozostanie bez opieki zdrowotnej. Nie ma znaczenia, czy posiada pracę, korzysta z ubezpieczenia małżonka czy jest bezrobotna.

Czasami zdarza się niestety, że kobieta, która zachodzi w ciążę, nie jest zatrudniona i nie posiada żadnego innego tytułu, który gwarantowałaby jej ubezpieczenie zdrowotne. Często także w podobnej sytuacji znajdują się kobiety pracujące w oparciu o umowy-cywilnoprawne. Wizyty u lekarza do tanich nie należą, dlatego warto sprawdzić, na co może liczyć ciężarna kobieta bez ubezpieczenia.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (24 sierpnia 2004 rok) gwarantuje kobiecie w ciąży, bez względu na to, czy opłaca składki zdrowotne, czy nie, w tym bez względu na jej status zawodowy, prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Z takiego przywileju może korzystać nie tylko przez cały okres ciąży, ale również 6 tygodni po porodzie. Działa tu ta sama zasada, jaka obejmuje dzieci do okresu pełnoletności. One wtedy również objęte są darmową opieką medyczną, bez względu na to, czy są ubezpieczone.

W przypadku jakichkolwiek trudności z przyjęciem do szpitala lub przychodni można powoływać się na wspomnianą wyżej ustawę. Niestety będzie to konieczne w wielu przypadkach. Jak się okazuje, często nieubezpieczona kobieta w ciąży w wielu placówkach medycznych nie jest mile widziana. Stosuje się wtedy zwykłą, potocznie mówiąc, spychologię, odsyłając takie kobiety do innych placówek. Trzeba jednak podkreślić, że każdy taki przypadek jest łamaniem prawa. Najlepiej zażądać odmowy świadczenia opieki medycznej na piśmie, a potem złożyć skargę w NFZ.

Bezrobotna kobieta w ciąży może jeszcze skorzystać z innych rozwiązań, by uniknąć tak nieprzyjemnych sytuacji, jak powyżej. Należy zarejestrować się w urzędzie pracy, by formalnie zyskać status bezrobotnego. W takiej sytuacji urząd odprowadza składki, a kobieta zyskuje ubezpieczenie zdrowotne.

Sprawa jest dużo prostsza, gdy mąż ciężarnej kobiety pracuje i jest ubezpieczony. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jego ubezpieczenie objęło również żonę. Trzeba jedynie wypełnić odpowiednie dokumenty, by zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny. Najczęściej można to zrobić u pracodawcy.

Marzena Kazbieruk