Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania od pożaru?

2015-01-29 15:48:15

Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych jest podstawą, gdy chcemy chronić swój dom. Jest także obowiązkiem, jeśli zamierzamy zaciągnąć kredy hipoteczny na zakup mieszkania. Praktycznie każda polisa mieszkaniowa zawiera już w podstawowym zakresie ochronę nieruchomości od pożaru.

Przed podpisaniem każdej umowy ubezpieczeniowej powinniśmy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), w których sprecyzowane są prawa i obowiązki stron umowy. Dodajmy, że każdy konsument ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. Koszt rocznego ubezpieczenia mieszkania to najczęściej kilkaset złotych. Dokładna kwota uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony.

Po wybraniu zakresu ubezpieczenia, określamy przedmiot ubezpieczenia, czyli to, co chcemy zabezpieczyć oraz sumę ubezpieczenia, czyli górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający na podstawie wartości swojej nieruchomości. Przy wycenie pod uwagę musimy wziąć nie tylko mury, ale także wyposażenie, czyli drzwi, okna, płytki, panele, sprzęt RTV, AGD itp. Dla budynków - wraz ze stałymi elementami, takimi jak instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne i gazowe - suma ubezpieczenia gwarantująca rekompensatę powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej tych składników. W przypadku mienia ruchomego, np. sprzętów i urządzeń domowych, środków płatniczych, sprzętu turystycznego i sportowego, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać jego wartości rzeczywistej uwzględniającej stopień zużycia.

W przypadku zakupu mieszkania na kredyt, jednym z warunków uzyskania finansowania jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej od ognia i pozostałych zdarzeń losowych. W sytuacji, gdy kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego, do czasu podpisania notarialnej umowy obowiązek ubezpieczeniowy spoczywa na deweloperze. Posiadając polisę chroniącą dom od pożaru, zawsze powinniśmy pamiętać o terminowym opłacaniu składek ubezpieczeniowych. Brak wpłaty powoduje wygaśnięcie ubezpieczenia. Warto także zbierać dowody potwierdzające posiadanie drogich składników majątku, np. rachunki, faktury, gwarancje, a nawet zdjęcia. Takie dokumenty mogą być przydatne dla potwierdzenia posiadania danej rzeczy.

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, jakim jest pożar, powinniśmy zachować uszkodzone miejsce w niezmienionym stanie do czasu przyjazdu inspektora firmy ubezpieczeniowej, który oceni powstałe szkody.

Emilia Kasińska