Wypadek samochodowy - jakie czynności powinien podjąć ubezpieczony?

2015-01-31 12:16:17

Jak zachować się w sytuacji, gdy jesteśmy współuczestnikiem albo świadkiem wypadku? Na ten temat często nie wiemy nic albo bardzo niewiele. Podstawowe czynności wykonane na miejscu zdarzenia pomogą szybko uzyskać pomoc, a także odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Gdy w  zdarzeniu drogowym ucierpiały jedynie pojazdy, przydarzyła się nam kolizja drogowa. Jeżeli jednak poszkodowani zostali ludzie, wtedy uczestniczymy w wypadku drogowym.

Gdy nikt nie ucierpiał

Różnica w definiowaniu wypadku drogowego i kolizji jest bardzo istotna. W przypadku braku rannych lub ofiar śmiertelnych, nie musimy wzywać policji. W takiej sytuacji należy bezpiecznie usunąć pojazdy z drogi, aby nie tamowały ruchu i nie stwarzały dodatkowego zagrożenia. Następnie trzeba przystąpić do spisywania oświadczenia szkody.

Jeśli nikt nie przyznaje się do winy

Gdy okoliczności wypadku nie są jasne lub strony nie mogą dojść do porozumienia, kto jest winnym, bezpieczniej będzie wezwać policję. 

Sprawdź też: Samochód zastępczy po wypadku - kiedy i komu przysługuje?

Jeśli uczestnicy kolizji drogowej dojdą do porozumienia co do winy, powinni spisać i podpisać oświadczenie. Taki dokument musi zawierać:

  • dane sprawcy kolizji drogowej,
  • kategorię i numer prawa jazdy,
  • nazwę wystawcy dokumentu,
  • nazwę firmy ubezpieczeniowej,
  • numer polisy,
  • czas trwania ubezpieczenia,
  • opis okoliczności kolizji drogowej (w tym data, godzina, miejsce, przyczyna kolizji i jednoznaczne określenie winowajcy).

Co z rannymi?

W sytuacji, gdy jesteśmy uczestnikami wypadku drogowego, czyli poszkodowani zostali w nim ludzie, wówczas zostawiamy pojazdy, tam gdzie są, czekając na przyjazd policji. W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić stan osób poszkodowanych i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia, a także, w razie potrzeby, straż pożarną.

Gdy wezwiemy policję

W przypadku, gdy na miejsce zdarzenia zostanie wezwana policja, powinniśmy poprosić o wydanie notatki policyjnej. Dzięki niej, nie będzie już konieczne wypisanie oświadczenia i przyspieszymy wypłatę odszkodowania. W notatce policyjnej zazwyczaj zawarte są wszystkie niezbędne dane sprawcy wypadku, numery rejestracyjne samochodów biorących udział w kolizji oraz nazwa zakładu ubezpieczeń sprawcy wraz z numerem jego polisy OC. 

Jak powiadomić ubezpieczyciela?

Po zakończeniu wszystkich czynności na miejscu zdarzenia, powinniśmy niezwłocznie poinformować firmę ubezpieczeniową o zaistniałej szkodzie. Można to zrobić osobiście w placówce ubezpieczyciela, przez telefon oraz przez Internet, korzystając z aplikacji umożliwiających zgłoszenie szkody.

Sprawdź też: Stłuczka pożyczonym samochodem a ubezpieczenie

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania. 

Ilona Maciejuk