O czym pamiętać, budując dom?

2015-01-31 09:53:42

Budowa domu to skomplikowany proces, bez względu na to, jakie posiadamy w tym doświadczenie. Przede wszystkim trzeba dopełnić wielu uciążliwych formalności. Budowanie domu składa się z wielu etapów, a na każdy z nich trzeba się dokładnie przygotować. Sprawdźmy, o czym należy wówczas pamiętać.

Proces budowania własnego domu zaczyna się od nabycia odpowiedniej działki - w okolicy, która nam odpowiada. Trzeba także dysponować odpowiednim projektem domu. Od tego momentu sprawy komplikują się jeszcze bardziej, ponieważ czas wystąpić o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę uzyskamy w wydziale architektury, który podlega danemu starostwu powiatowemu. Niestety, musimy się przygotować na żmudny i męczący proces.

Warto wiedzieć, że pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata. W tym czasie powinniśmy rozpocząć inwestycję budowlaną. Jeśli tego nie zrobimy, trzeba będzie niestety zwrócić się o nową decyzję pozwalającą na budowę. Urząd ma 30 dni na wydanie takiego dokumentu.

Dziennik budowy

Zanim rozpoczniemy prace budowlane, trzeba jeszcze zaopatrzyć się w dziennik budowy, a następnie zatrudnić wykonawców oraz nadzór budowlany, w tym kierownika budowy.

Z chwilą zdobycia dziennika budowy muszą być w nim odnotowane wszelkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku budowy. Za dokument ten odpowiada kierownik budowy i on jest zobowiązany do jego wypełniania oraz przechowywania.

Kwestie dziennika określają stosowne przepisy. Na jego pierwszej stronie zamieszcza się dane wykonawcy oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót, jak również nadzór autorski i inwestorski. Nie można przy tym zapomnieć o podaniu ich specjalności i numeru uprawnień budowlanych. W trakcie budowy inwestor ma prawo dokonywania wpisów w dzienniku budowy.

Wytyczne geodezyjne

Zanim zaczniemy powoływać do istnienia nasz wymarzony dom, musimy wykonać wszystkie prace przygotowawcze na naszej działce. Warto pamiętać, że te prace mogą być przeprowadzone tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę. Taka działalność często sprowadza się do przygotowania wytycznych geodezyjnych, a także do pomiarów wysokościowych. Trzeba również postawić oraz odpowiednio przygotować obiekty użytkowane na czas budowy. Ważna jest również kwestia przyłączy infrastruktury technicznej.

Istotna jest także kwestia dostarczenia energii, wody, ciepła lub gazu. Jest to możliwe, ale po okazaniu pozwolenia na budowę.

Decyzja inspektoratu budowy

Zakończenie budowy nie oznacza formalnego zamknięcia inwestycji. Ostateczny głos ma powiatowy inspektorat nadzoru. Jeżeli nadzór nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni, możemy wprowadzić się do nowego domu.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam