MdM: rozwodnik chce dopłaty na dziecko? Musi je wychowywać

2015-01-30 14:38:55

W ramach programu MdM można uzyskać wyższą dopłatę ze względu na dziecko. Zamiast 10% przysługuje wtedy 15%. Skorzystać z tej opcji może również również rozwodnik, musi jednak wychowywać dziecko. Tylko, co to znaczy: wychowywać?

Część osób po rozwodzie zastanawia się, czy przysługuje im 15% wsparcia z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, gdy widują się z dzieckiem raz na jakiś czas. Czy można ten sposób opieki również uznać za uczestniczenie w wychowaniu małoletniego?

Wychowywać, czyli co?

Kluczem do wyjaśnienia zasad naliczania dopłat z MdM-u na dzieci w przypadku rozwodników jest to, co rozumiemy pod pojęciem wychowywania dziecka. Z założenia MdM ma wspierać większą dopłatą rodziców lub rodzica, którzy faktycznie wychowują dziecko. Problem jednak polega na tym, że w ustawie o MdM nie występuje wyjaśnienie definicji „wychowywanie dziecka”, a to otwiera pole do interpretacji i do nadpinterpretacji.

Liczy się codzienny trud

Urzędnicy opierają się na orzecznictwie sądów, które zajmowały się tą kwestią i przychylają się do interpretacji, że wychowywanie dziecka wiąże się z ponoszeniem trudów i kosztów ponoszonych na co dzień. Urzędnicy wspierają się tutaj definicją osoby samotnie wychowującej dziecko z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (26 lipca 1991 r.).

Samo przekazywanie pieniędzy nie wystarczy

Odpowiednie interpretacje można znaleźć w wyrokach sądów i uzasadnieniach do nich. Naczelny Sąd Administracyjny (uzasadnienie do wyroku z 20 października 2006r., sygnowane II FSK 1267/05) uznał, że wychowywać to nie to samo, co czasowo się opiekować nad dzieckiem. Wychowuje ten, który

czyni osobiste starania wkładając trud w rozwój dziecka, codziennie uczestniczy w jego życiu oraz troszczy się o jego zdrowie i bezpieczeństwo

a zatem ten, kto mieszka z małoletnim. Rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem tylko od czasu do czasu, nie ponosi takiego ciężaru w wychowaniu. W tym wypadku nie ma nawet znaczenia, kto faktycznie łoży na utrzymanie dziecka.

Podobną interpretację można znaleźć w wyroku Sądu Administracyjnego w Krakowie (I SA/Kr 698/12), wydanym 16 listopada 2012 roku. Czytamy w uzasadnieniu, że:

przez wychowywanie należy bowiem rozumieć zapewnianie stałej opieki, prowadzącej do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego

a wychowywanie dziecka to nie tylko jego utrzymywanie lub okresowa opieka.

Zgodnie z tym tokiem rozumowania, osoba rozwiedziona, która nie mieszka z dzieckiem, a tylko opiekuje się nim od czasu do czasu, nie ma prawa do dopłaty z MdM-u w wysokości 15%. Przysługuje jej tylko 10% pomocy z rządowego programu.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam