PKO BP wyrusza na Zachód

2015-02-05 14:42:08

PKO Bank Polski rozpoczyna ekspansję działalności w Europie Zachodniej. Niedawno został złożony wniosek notyfikacyjny, który dotyczy otwarcia oddziału korporacyjnego we Frankfurcie nad Menem.

PKO Bank Polski ma w planach rozpoczęcie działalności na Zachodzie. Wniosek notyfikacyjny, jaki złożono w tej sprawie, dotyczy otwarcia oddziału bankowości korporacyjnej we Frankfurcie. Tamtejszy oddział ma działać na zasadach jednolitego paszportu europejskiego. To oznacza, że wniosek został złożony u regulatora polskiego, który będzie kontynuował procedurę z regulatorem niemieckim.

Otwarcie na Europę Zachodnią i plany ekspansji działalności bankowej są związane z chęcią podążania za klientami. W obecnych czasach, gdy granice państw Unii Europejskiej są otwarte, wielu klientów prywatnych i biznesowych znajduje swoje miejsce w innych krajach Unii. Wiele firm o polskich korzeniach działa za granicą. PKO BP chce wyjść naprzeciw potrzebom tej grupy odbiorców. Najbardziej aktywni klienci inwestycyjni poza granicami, według szacunku PKO Banku Polskiego, to klienci instytucjonalni, którzy działają na niemieckim rynku. Stąd wybór takiego kierunku rozwoju banku.

Jeśli nie zaistnieją żadne podstawy do odrzucenia wniosku, w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia go KNF prześle dokument do niemieckich władz nadzorczych BaFin. Kolejny krok to kontakt ze strony BaFin z PKO BP i przekazanie informacji na temat przepisów niemieckiego prawa, które będą miały zastosowanie do oddziału we Frankfurcie. Po dwóch miesiącach od przekazania wniosku do BaFin, PKO BP może rozpocząć działalność na terytorium Niemiec.

Oddział będzie funkcjonował we Frankfurcie nad Menem. W ofercie placówki będą:

  • produkty bankowości transakcyjnej,
  • bankowość elektroniczna,
  • produkty skarbowe,
  • doradztwo w zakresie rynków zagranicznych,
  • karty płatnicze.
Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam