Kierowcom nie upiecze się już brak OC

2015-02-05 09:15:57

Nawet 3,5 tysiąca złotych może kosztować jazda samochodem brak obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pod koniec ubiegłego roku zakończył wprowadzanie systemu e-Zawiadomienia, który usprawnił ściganie kierowców bez ważnej polisy samochodowej.

Już w całym kraju policjanci korzystają z systemu e-Zawiadomienia, który pozwala na przesyłanie informacji o ubezpieczonych pomiędzy policją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Dzięki temu systemowi wymiana danych jest błyskawiczna, a ustalenie, czy dany samochód posiada wykupioną polisę OC, jest łatwiejsze i mniej czasochłonne. To pozwala z dużą skutecznością namierzać niefrasobliwych kierowców i wystawiać im mandaty za zwłokę w wykupieniu ubezpieczenia. Policja i UFG mają nadzieję, że tak sprawne działanie zmusi kierowców do przestrzegania przepisów i wykupienia polis. Tym samym maleje ryzyko kolizji z pojazdem bez aktualnej polisy OC.

Od pierwszego stycznia 2015 roku wzrosły stawki mandatów za brak aktualnego ubezpieczenia obowiązkowego OC. Wynoszą aktualnie:

  • Dla samochodu osobowego:

- przy zwłoce w wykupieniu ubezpieczenia do 3 dni – 700 zł

- przy zwłoce od 3 do 14 dni – 1750 zł

- przy zwłoce powyżej 14 dni – 3500 zł

  • Dla samochodu ciężarowego:

- przy zwłoce w wykupieniu ubezpieczenia do 3 dni – 1050 zł

- przy zwłoce od 3 do 14 dni – 2630 zł

- przy zwłoce powyżej 14 dni – 5250 zł

  • Dla pozostałych pojazdów:

- przy zwłoce w wykupieniu ubezpieczenia do 3 dni – 120 zł

- przy zwłoce od 3 do 14 dni – 290 zł

- przy zwłoce powyżej 14 dni – 580 zł

Według szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego po polskich drogach porusza się blisko 250 tysięcy pojazdów bez aktualnego ubezpieczenia OC. Kierowcy bez polisy OC powodują w skali roku około 6 tysięcy wypadków i kolizji.

Warto pamiętać, że kierowca bez ubezpieczenia nie jest wolny od odpowiedzialności finansowej – w razie wykrycia braku ubezpieczenia grozi mu jedynie mandat, ale w razie spowodowania wypadku drogowego zostanie także obciążony kosztami odszkodowania za spowodowane zdarzenie na drodze. Warto więc pilnować terminów wykupienia ubezpieczeń obowiązkowych.

Renata Grochowska