Jak obliczyć podatek od lokat bankowych?

2015-02-26 18:43:28

Oszczędzanie na lokacie przynosi zyski i zadowolenie z pomnożonych środków. Niestety trzeba się także liczyć z koniecznością zapłacenia podatku. Ile dokładnie on wyniesie?

Podatek od zysków kapitałowych funkcjonuje od 2001 roku. Wprowadził go ówczesny minister finansów – Marek Belka. Stąd zwyczajowa nazwa tego zobowiązania – podatek Belki. Jego to 19% naliczane od wypracowanego dzięki depozytowi zysku.

Koniec lokat bez Belki

Jeszcze jakiś czas temu w ofertach banków można było znaleźć produkty, które wykorzystywały luki prawne i sprytnie omijały podatek od zysków kapitałowych.

Do 2012 roku można było deponować środki na lokatach jednodniowych i nie płacić podatku od zysku. Działo się tak dlatego, że ówczesne przepisy prawne i ordynacja podatkowa głosiły, że podatek i podstawa opodatkowania powinny być zaokrąglane do pełnych złotych. Jeśli w wyniku działań w ramach lokat jednodniowych nasz kapitał wypracował np. 37 groszy zysku, nie płaciliśmy podatku bo kwota była zaokrąglana w dół.

Po 2012 roku kwoty podatku i podstawy zaokrągla się w górę więc lokaty jednodniowe są tak samo obłożone koniecznością zapłacenia podatku Belki, jak pozostałe instrumenty finansowe tego typu.

Jak samodzielnie wyliczyć podatek?

Przede wszystkim należy pamiętać, że stawka podatkowa wynosi 19%. Odsetki od ulokowanej w banku kwoty są wyliczane w określonym czasie – w chwili kapitalizacji (szczegóły na temat częstotliwości kapitalizacji odsetek w naszej lokacie sprawdzimy w umowie). Odsetki zaokrągla się do 1 grosza. Suma wypracowanych odsetek podlega opodatkowaniu stanowi podstawę do opodatkowania. Najłatwiej można wyliczyć podatek Belki, korzystając z tego prostego wzoru:

KWOTA ODSETEK - KWOTA ODSETEK x 0,19

Lokaty są wciąż jednym z częściej wybieranych produktów oszczędnościowych. Pozwalają na bezpieczne inwestowanie kapitału, pomnażanie zysków w stopniowy i regularny sposób. Niestety są nisko oprocentowane i wiążą się z koniecznością opłacenia podatku – nie uciekniemy przed tym obowiązkiem.

Emilia Kasińska