Spłacasz kredyt na samochód? Nie sprzedasz auta bez zgody banku

2015-03-10 15:29:18

Jeśli kupiłeś auto na kredyt samochodowy, pojazd stał się zabezpieczeniem spłaty zadłużenia. Czy to oznacza, że nie będziesz mógł go sprzedać aż do uregulowania długu wobec banku? Niekoniecznie. Sprawdź, jakie masz możliwości.

Współcześnie niewiele osób stać na zakup auta za gotówkę. Najczęściej zainteresowani zmuszeni są sięgnąć po leasing bądź po kredyt samochodowy czy też pożyczkę. Niestety w wielu przypadkach finansowanie zakupu auta ze środków pozyskanych z banku, wiąże się z wieloma obwarowaniami z jego strony. Tym bardziej jeśli zamiast zwykłego kredytu gotówkowego decydujemy się na znacznie tańszy kredyt samochodowy. Co zatem wolno, a czego nie wolno robić właścicielowi auta bez wiedzy banku?

Zastaw rejestrowy a prawa nabywcy auta

Jedną z form zabezpieczenia kredytu samochodowego jest zastaw rejestrowy, działający na zasadzie podobnej do hipoteki stosowanej przy kredytach hipotecznych. Decydując się na ten rodzaj zabezpieczenia, do właściwego nam sądu rejonowego składamy wniosek o ustanowienie zastawu. Na podstawie złożonego pisma, sąd wpisuje zastaw samochodu w sądowym rejestrze zastawów, jak również w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zastaw na pojeździe wiąże się z pewnymi ograniczeniami np. auto nie może zostać sprzedane bez wcześniejszej zgody banku. Należy mieć również świadomość, że wszelkie próby jego sprzedaży czy zbycia bez wiedzy instytucji finansowej mogą przynieść właścicielowi auta wiele nieprzyjemności i poważne konsekwencje prawne. Jedynym rozwiązaniem jest dzierżawa auta, o ile w umowie kredytowej nie zawarto zapisów uniemożliwiających tego rodzaju transakcje.

Przewłaszczenie auta

Innym stosowanym powszechnie zabezpieczeniem kredytów samochodowych jest przewłaszczenie pojazdu. W tym przypadku karta pojazdu pozostaje w posiadaniu banku lub instytucji udzielającej kredyt samochodowy. Do momentu całkowitej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, bank jest jedynym właścicielem auta. Oznacza to, że w przypadku braku spłaty kredytu, bank może przejąć zakupione auto, a następnie je sprzedać, by uzyskać środki na pokrycie ciążących na kredytobiorcy zobowiązań finansowych.

Jak sprzedać kredytowane auto?

Dopiero w przypadku całkowitej spłaty kredytu prawo własności przechodzi na nabywcę auta, po uprzednim wykreśleniu banku z karty pojazdu jako współwłaściciela auta. Można jednak próbować pójść na kompromis z bankiem, np. zmieniając zabezpieczenie spłaty zadłużenia albo spłacając obecny kredyt nową pożyczką. W większości przypadków sprzedaż pojazdu będzie wiązała się z koniecznością uregulowania całości zadłużenia.

Marzena Kazbieruk