Procent składany - zwiększ zysk dzięki częstej kapitalizacji odsetek

2015-03-10 16:48:36

W zatrzęsieniu licznych ofert bankowych sprzyjających długoterminowemu oszczędzaniu, wybór tej jednej konkretnej oferty staje się dość trudny. Warto decydować się jednak na te propozycje, które zarabiają w oparciu o procent składany. Sprawdź, czym on jest i jak go wyliczyć.

Znajomość zasad rządzących funkcjonowaniem procentu składanego przydaje się nie tylko przy wyliczeniu zysków osiągniętych przy długoterminowym oszczędzaniu, ale również w przypadku nieruchomości czy papierów wartościowych.

Jak działa procent składany?

Najprościej ujmując, procent składany to matematyczna zależność, jaka zachodzi między wyliczeniem zysku a kapitalizacją odsetek. O ile w przypadku krótkoterminowych lokat czy produktów inwestycyjnych mamy do czynienia z jedną lub kilkoma kapitalizacjami odsetek, o tyle w przypadku długoterminowego oszczędzania kapitalizacje występują zwykle częściej. Należy przy tym pamiętać, że każda kapitalizacja odsetek zwiększa kapitał wyjściowy, sprawiając, że w następnym okresie odsetki naliczane są od wyższej już kwoty. Ponieważ kapitał wyjściowy w trakcie trwania lokaty zmienia się co najmniej kilkukrotnie, aby ustalić miarodajny zysk, konieczne jest posłużenie się procentem składanym.

Obliczamy zyski

Biorąc pod uwagę dostęp do internetowych kalkulatorów, może się wydawać, że umiejętność samodzielnego wyliczenia procentu składanego jest nam niepotrzebna. Jednak dla własnej wygody warto poznać zależności, które są bardzo proste. Należy również pamiętać, że procent składany najlepiej sprawdza się przy dużych sumach, wówczas zysk jest najbardziej widoczny.

Do wyliczeń niezbędne będą nam takie wielkości jak: kapitał początkowy, ilość okresów kapitalizacji odsetek i stopa oprocentowania.

Końcowy zysk naszej inwestycji długoterminowej to wynik pomnożenia kapitału początkowego (czyli naszej inwestycji) przez czynnik procentowy (inaczej mówiąc 1 plus stopa oprocentowania podana już w ułamku), podniesiony do potęgi równej ilości okresów kapitalizacji odsetek.

Procent składany w praktyce

Decydując się na ulokowanie oszczędności w kwocie 10 tysięcy złotych na lokacie długoterminowej, z oprocentowaniem w granicach 6 proc. i z czterema okresami kapitalizacji odsetek, wyliczenie zysku będzie wyglądało następująco:

zysk = (10 000 x 1/6) do potęgi 4 = 12624,77 złotych

Na koniec przypominamy: im częściej kapitalizowane będą odsetki, tym większy uzyskamy zarobek przy tej samej kwocie początkowo wpłaconej.

Ilona Maciejuk