Wcześniejsza spłata kredytu a scoring BIK

2015-01-28 16:35:35

Ustawa o kredycie konsumenckim dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty zaciąganych kredytów, a Polacy chętnie z tego przywileju korzystają. Pozbycie się ciążących rat z pewnością potrafi poprawić samopoczucie kredytobiorcy, ale czy nie popsuje jego historii kredytowej? Sprawdzamy, jak wcześniejsza spłata kredytu wpłynie na scoring BIK.

Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane do istnienia w 1997 roku, by dostarczać bankom i SKOK-om wiarygodnych informacji o kredytobiorcach na temat posiadanych przez nich zobowiązań bankowych, w tym historii spłat tych zadłużeń.

Sprawdź też: Kredyt online bez BIK-u

Dzięki temu instytucje finansowe (te wymienione powyżej i inne podmioty pożyczkowe, które podpisały stosowną umowę o współpracy z Biurem) mogą dokładnie sprawdzić, komu pożyczają pieniądze, oceniając solidność dłużnika. Jednym z pomocnych narzędzi do szybkiej analizy ryzyka kredytowego podejmowanego podczas pożyczania pieniędzy danej osobie, jest też prowadzony przez BIK scoring.

Czym jest ocena punktowa?

Scoring to metoda punktowa oceny ryzyka kredytowego, którą wspierają się banki, SKOK-i (także część firm pożyczkowych), podejmując decyzje kredytowe względem klientów. Im więcej dana osoba otrzyma punktów, tym bardziej wiarygodna staje się dla instytucji finansowej. Ocena scoringowa stosowana przez BIK wyrażana jest punktowo (od 192 do 631 pkt.), dodatkowo będąc prezentowana w postaci gwiazdek (od 1 do 5).

Co wpływa na scoring?

Biuro Informacji Kredytowej analizuje dane dotyczące profilu kredytobiorcy, dotyczących posiadanych przez niego (obecnie i w przeszłości) kredytów. Następnie za pomocą specjalnego algorytmu tworzy ocenę punktową (scoring) na zasadzie porównania profilu danej osoby do profili innych kredytobiorców. Pod uwagę brane są w tym celu takie informacje jak:

  • jakość kredytów, czyli np. terminowość ich spłacania. To najważniejsze kryterium (wagi 76% ogólnej oceny punktowej) dla wyliczenia scoringu,
  • aktywność kredytowa, czyli np. liczba spłaconych lub aktualnie spłacanych kredytów (wagi 11% oceny punktowej),
  • wykorzystanie limitów kredytowych, np. w ROR-ach (wpływ 8% na scoring),
  • to, jak często klient składa wnioski o kredyt (waga 5% w ocenie).

Wcześniejsza spłata a scoring

Spłacony przed ustalonym terminem kredyt będzie miał wpływ na ocenę scoringową w BIK-u, ale pod pewnym warunkiem. Zgodnie z art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe, żeby informacje o spłaconym kredycie pozostały w bazie BIK, kredytobiorca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych po zamknięciu zobowiązania (zgoda nie jest wymagana przy opóźnieniach przekraczających 60 dni). Jeśli tak się stało, informacje pozytywne dotyczące historii danego rachunku wpływać będą dodatnio na ocenę scoringową danej osoby, a negatywne - analogicznie - zaniżą punktację.

Sprawdź też: BIK, BIG a Bankowy Rejestr: podstawowe różnice, które powinien znać konsument

Warto odkreślić, że spłacenie kredytu przed terminem (niezależnie od możliwości dalszego przetwarzania danych o tym zobowiązaniu przez BIK) może wpłynąć na profil kredytowy danej osoby, a tym samym może powodować zmiany scoringowe. Zakres tego wpływu zależy jednak od rodzaju kredytu spłaconego przed terminem, a także od tego, jakie inne produkty bankowe posiada dana osoba.

Baza BIK jest cennym źródłem informacji dla instytucji finansowych, które pożyczają pieniądze. Warto więc dbać o własną historię kredytową, terminowo regulując zobowiązania oraz pozwalając na przechowywanie i udostępnianie danych na ich temat przez BIK.

Renata Grochowska