Jak odstąpienie od umowy kredytu wpływa na scoring BIK?

2015-01-29 08:27:54

Każdy kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Nie musi nawet podawać przyczyny swojej decyzji. Czy jednak tego typu rezygnacja z już podpisanej umowy wpływa na scoring BIK?

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 roku klient ma prawo odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego w ciągu 14 dni od jej zawarcia - i to bez podania przyczyn. Do umowy powinien być dołączony wzór takiego odstąpienia oraz adres, pod jaki należy kierować pismo z rezygnacją. Oświadczenie o  odstąpieniu można dostarczyć osobiście do banku lub wysłać listownie nawet z końcem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, ponieważ liczy się data stempla pocztowego.

Instytucja finansowa nie może nałożyć na konsumenta żadnej opłaty za wycofanie się z umowy. Kredytobiorca musi jednak uregulować odsetki za okres korzystania z pozyskanych z banku pieniędzy. Mimo że innych finansowych konsekwencji odstąpienia brak, to czy rozmyślenie się po zawarciu umowy z bankiem wpłynie na historię kredytową klienta i przypisaną mu przez BIK ocenę punktową (scoring)?

Czym jest scoring?

Zanim sprawdzimy, jak odstąpienie od umowy kredytowej rzutuje na scoring klienta w Biurze Informacji Kredytowej, warto wyjaśnić, w jaki sposób ocena ta jest wyliczana.

Dzięki informacjom z BIK-u banki, SKOK-i oraz inni pożyczkodawcy mogą szybko ocenić wiarygodność klienta, któremu zamierzają pożyczyć pieniądze. Wykorzystywany jest do tego m.in. scoring BIK, czyli ocena punktowa (od 192 do 631 punktów oraz od 1 do 5 gwiazdek).

Scoring uwzględnia takie elementy, jak terminowość spłacania dotychczasowych pożyczek, liczba spłaconych i nadal spłacanych zobowiązań, sposób wykorzystywania różnych limitów kredytowych, a nawet to, jak często klient składa wnioski o kolejne pożyczki.

Co obniża scoring?

Na obniżenie oceny punktowej danego klienta mogą wpływać różne czynniki. Negatywny ślad pozostawiają opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych - w zależności od wielkości tych opóźnień i kwoty zaległości. Niekorzystne będzie również częste wykorzystanie limitu kredytowego, jak również duża liczba nowo otwartych kredytów czy duża liczba złożonych wniosków o kredyt w ostatnim czasie (choć ten ostatni element najmniej rzutuje na scoring klienta). BIK używa specjalnego algorytmu, który bierze wszystkie te czynniki pod uwagę i przydziela klientowi określoną liczbę punktów.

Co z odstąpieniem od kredytu?

Spora część kredytobiorców, którzy po podpisaniu umowy kredytowej chcą się z niej wycofać, obawia się, że odstąpienie - niemile przecież widziane przez banki - negatywnie wpłynie na ich historię kredytową w BIK-u, w tym na uzyskaną ocenę punktową. Tak się jednak nie dzieje.

Najczęściej banki przesyłają do BIK-u informacje o nowych zobowiązaniach dopiero po okresie, w którym klient ma możliwość odstąpienia od umowy kredytowej (czyli po ustawowych 14 dniach od daty podpisania dokumentu). Sytuacja taka nie ma więc wpływu na ocenę punktową BIK.

Odstąpienie od kredytu oznacza, że taką umowę traktuje się jako niezawartą. Jeśli więc po zaciągnięciu pożyczki stwierdzimy, że popełniliśmy błąd, możemy bez konsekwencji - czy to finansowych, czy to dotyczących wydźwięku naszej historii kredytowej - zrezygnować z umowy.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam