Jak wymeldować niechcianego lokatora?

2015-01-22 17:18:05

Meldunek to administracyjne potwierdzenie faktu zamieszkania danej osoby pod konkretnym adresem. Według Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych meldowanie nie jest w żaden sposób powiązane z prawami właścicielskimi czy innymi prawami osoby zameldowanej. Tym samym wymeldowanie niechcianego lokatora nie powinno być trudne. Jak to zrobić?

Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu jedynie potwierdzenie faktu pobytu w danym lokalu. Według prawa osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, organ gminy może wydać decyzję w sprawie wymeldowania.

Z urzędu lub na wniosek strony

Wymeldowanie może mieć miejsce zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony, czyli zwykle osoby, która chce się niechcianego lokatora pozbyć, a która jest właścicielem nieruchomości.

Sprawdź też: Mieszkanie z licytacji komorniczej - wady i zalety

Sprawy dotyczące meldunku prowadzi: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organy te, właściwe miejscu zamieszkania, prowadzą postępowanie wyjaśniające, które mają na celu ustalenie miejsca zamieszkania danej osoby. Chcąc wymeldować osobę trzecią, możemy zostać poproszeni o udzielenie niezbędnych w tym celu informacji.

Potrzebne dokumenty

Chcąc wymeldować trzecią osobę z mieszkania, będąc właścicielem lub posiadając tytuł prawny do lokalu, należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania w trybie administracyjnym. Należy w nim zawrzeć uzasadnienie, określając m.in. datę opuszczenia lokalu przez osobę, której wymeldowania wnioskodawca żąda, okoliczności opuszczenia lokalu, obecny adres pobytu osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Ponadto do wniosku o wszczęcie postępowania o wymeldowanie dołączmy dokument stwierdzający prawo wnioskodawcy do lokalu.

Czas postępowania: maksymalnie 2 miesiące

Wszczęte postępowanie zwykle zakończone będzie w ciągu miesiąca, chyba że prowadzone będzie postępowanie wyjaśniające, wówczas trwało będzie dwa miesiące.

Wymeldowanie powinno być następstwem ustalenia, że dana osoba z całą pewnością nie zamieszkuje danej nieruchomości, nie chce także w tym miejscu zamieszkać ponownie. Aby wymeldowanie zostało orzeczone, wystarczy, że ustalone zostanie, że dana osoba nie zamieszkuje w określonym lokalu przez odpowiednio długi okres i nie wymeldowała się lub zameldowania się w innym lokalu.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam