Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźnienie pociągu?

2015-01-23 11:15:50

Polska kolej nie słynie z punktualności, co notorycznie irytuje pasażerów, tracących przez to nie tylko czas, ale i pieniądze. W jakiej sytuacji mogą oni otrzymać odszkodowanie za opóźnienie pociągu? Poniżej wyjaśniamy, jak wygląda ta kwestia w świetle przepisów prawa.

Opóźnienia pociągów są w Polsce dość powszechne. Co ciekawe, gdy pociąg nie przyjedzie na czas, pasażer nie pozostaje bezsilny i może liczyć na odszkodowanie. W jakiej sytuacji może je otrzymać?

Zależnie od strat

Temat odszkodowania za opóźnione pociągi jest regulowany przez przepisy Prawa przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku. Według zapisów tej ustawy pasażer może domagać się odszkodowania na wszystkich trasach kolejowych.

Odszkodowania można domagać się nie za samo opóźnienie pociągu, ale za szkody, jakie z tego tytułu się poniosło. Aby próba uzyskania odszkodowania od przewoźnika zakończyła się powodzeniem, niezbędne będzie jednak wykazanie, że szkodę, jaką ponieśliśmy, z opóźnieniem pociągu łączy związek przyczynowy. Reguluje to art. 62 ustawy Prawo przewozowe.

Warto dodatkowo wspomnieć również o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2008 roku. Otóż, zgodnie z tym wyrokiem, odpowiedzialność przewoźnika nie może w takiej sytuacji być ograniczona tylko do umyślnego zawinienia czy rażącego niedbalstwa po jego stronie.

Zależnie od czasu opóźnienia

Drugim dokumentem, który reguluje sprawę odszkodowań, jest art. 17 rozporządzenia 1371/2007. Według tego dokumentu pasażer może zażądać od przewoźnika odszkodowania w przypadku opóźnienia podróży. Jednocześnie nie traci on prawa do przewozu:

  • Jeśli opóźnienie wyjazdu wyniosło od 60 do 119 minut, można liczyć na odszkodowanie w wysokości 25 proc. ceny biletu.
  • W przypadku opóźnienia przekraczającego 119 minut odszkodowanie sięga 50 proc. ceny biletu.

W kontekście wymienionego wyżej rozporządzenia nie wolno zapominać o jego rzeczywistym zakresie obowiązywania. Na odszkodowanie w razie opóźnienia we wspomnianej wysokości możemy liczyć tylko, gdy jedziemy pociągami relacji międzynarodowych, a także pociągami linii krajowych, takich jak:

  • Express InterCity,
  • EuroNight,
  • Ekspres,
  • InterCity,
  • EuroCity.

Podsumowując, pasażer ma prawo domagać się odszkodowania, gdy pociąg się spóźnił. W świetle ustawy ma jednak obowiązek wykazania, że opóźnienie było przyczyną szkody, którą poniósł. Z kolei rozporządzenie ogranicza możliwości występowania o odszkodowanie do określonej grupy połączeń kolejowych.

Renata Grochowska