Bank Cię oszukał? Sprawdź, gdzie szukać pomocy

2015-01-23 09:50:45

Jeśli doradca bankowy wprowadził nas w błąd, a to poskutkowało zawarciem umowy, której w innym wypadku byśmy nie podpisali, możemy dochodzić własnych praw. Gdzie szukać wówczas pomocy?

Wprowadzenie klienta w błąd przez bank może skutkować podpisaniem niekorzystnej dla niego umowy. W takiej sytuacji konsument nie pozostaje jednak bezsilny. Wręcz przeciwnie, ma możliwość dochodzenia własnych praw. Najlepiej w takiej sytuacji zwrócić się do kogoś kompetentnego, kto jest w stanie zapewnić wysokiej jakości wsparcie.

Federacja Konsumentów

Jeżeli spotkała nas wyżej opisana sytuacja, możemy zwrócić się o pomoc do Federacji Konsumentów. Jest to niezależna organizacja pozarządowa, która działa po to, aby bronić interesów i praw konsumentów.

Statutowe zadania Federacji Konsumentów są wykonywane przede wszystkim poprzez poradnictwo prawne. Instytucja ta podejmuje także czynności chroniące konsumenta, np. reprezentuje go w postępowaniach sądowych.

Organizacja posiada 48 oddziałów na terenie całej Polski.

Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów

Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów to instytucja prowadząca z kolei bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Zajmuje się udzielaniem informacji prawnych, pomaga na drodze sądowej, a także podejmuje interwencje w imieniu lub na rzecz konsumentów.

RK zajmuje się także prowadzeniem spraw poszkodowanych konsumentów. Jeżeli rzecznik zwrócił się do danego przedsiębiorstwa (np. banku) z pytaniem, prośbą o sprostowanie etc., to jest ono zobowiązane złożyć mu wyjaśnienia, udzielić informacji, a także ustosunkować się do uwag. Jeśli tego nie zrobi, narazi się na grzywnę. Listę rzeczników znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Są oni zatrudnieni w urzędach miasta lub w starostwach powiatowych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jeżeli bank oszukał więcej niż jedną osobę, to wtedy można sprawę przekazać do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informujemy o całej sprawie za pomocą zawiadomienia, w którym wyrażamy podejrzenie stosowania działań naruszających interesy konsumentów. Zwrócenie się do UOKiK może skutkować ewentualnie sankcjami dla nieuczciwego podmiotu. Na interesy konsumenta nie będzie mieć jednak wpływu.

Marzena Kazbieruk