Bank Cię oszukał? Sprawdź, gdzie szukać pomocy

2015-01-23 09:50:45

Jeśli doradca bankowy wprowadził nas w błąd, a to poskutkowało zawarciem umowy, której w innym wypadku byśmy nie podpisali, możemy dochodzić własnych praw. Gdzie szukać wówczas pomocy?

Wprowadzenie klienta w błąd przez bank może skutkować podpisaniem niekorzystnej dla niego umowy. W takiej sytuacji konsument nie pozostaje jednak bezsilny. Wręcz przeciwnie, ma możliwość dochodzenia własnych praw. Najlepiej w takiej sytuacji zwrócić się do kogoś kompetentnego, kto jest w stanie zapewnić wysokiej jakości wsparcie.

Federacja Konsumentów

Jeżeli spotkała nas wyżej opisana sytuacja, możemy zwrócić się o pomoc do Federacji Konsumentów. Jest to niezależna organizacja pozarządowa, która działa po to, aby bronić interesów i praw konsumentów.

Statutowe zadania Federacji Konsumentów są wykonywane przede wszystkim poprzez poradnictwo prawne. Instytucja ta podejmuje także czynności chroniące konsumenta, np. reprezentuje go w postępowaniach sądowych.

Organizacja posiada 48 oddziałów na terenie całej Polski.

Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów

Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów to instytucja prowadząca z kolei bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Zajmuje się udzielaniem informacji prawnych, pomaga na drodze sądowej, a także podejmuje interwencje w imieniu lub na rzecz konsumentów.

RK zajmuje się także prowadzeniem spraw poszkodowanych konsumentów. Jeżeli rzecznik zwrócił się do danego przedsiębiorstwa (np. banku) z pytaniem, prośbą o sprostowanie etc., to jest ono zobowiązane złożyć mu wyjaśnienia, udzielić informacji, a także ustosunkować się do uwag. Jeśli tego nie zrobi, narazi się na grzywnę. Listę rzeczników znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Są oni zatrudnieni w urzędach miasta lub w starostwach powiatowych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jeżeli bank oszukał więcej niż jedną osobę, to wtedy można sprawę przekazać do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informujemy o całej sprawie za pomocą zawiadomienia, w którym wyrażamy podejrzenie stosowania działań naruszających interesy konsumentów. Zwrócenie się do UOKiK może skutkować ewentualnie sankcjami dla nieuczciwego podmiotu. Na interesy konsumenta nie będzie mieć jednak wpływu.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam