Elektroniczne postępowanie upominawcze a prawa pozwanego

2015-02-21 12:42:29

Elektroniczne postępowanie upominawcze daje osobom pozwanym większe możliwości w zakresie dochodzenia swoich praw. Sprawdź, co każdy konsument powinien o tym wiedzieć.

Po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 7 lipca 2013 roku pozycja osoby pozwanej w elektronicznym postępowaniu wykonawczym została znacznie wzmocniona, a dochodzenie swoich praw stało się znacznie łatwiejsze.

Nieprawidłowości i błędy w postępowaniach upominawczych

Niestety czasem dochodzi do sytuacji, w których osoby uznane za dłużników w rzeczywistości dłużnikami nie są lub też, nawet gdy nimi są, nie otrzymują prawa do obrony. Dzieje się tak w wyniku różnego rodzaju nieprawidłowości i zaniedbań, w tym błędnego dostarczenia nakazów do zapłaty czy nieuczciwych praktyk wierzycieli. Zmiany w prawie działają jednak na korzyść pozwanych.

Potwierdzenie prawidłowości doręczenia nakazu

Nowelizacja ustawy sprawia, że dłużnik ma prawo wystąpić do sądu o wydanie zaświadczenia, które stwierdzi, że nakaz został doręczony na wskazany przez wierzyciela adres lub był dwukrotnie awizowany. Jeśli okaże się, że adres ten był nieprawidłowy i z tego powodu niemożliwe było ustosunkowanie się do niego, komornik będzie zmuszony zawiesić postępowanie egzekucyjne, nawet jeśli są wydał już tytuł wykonawczy.

Jeśli w trakcie postępowania doszło do nieprawidłowości, pozwany ma też prawo do wystosowania do sądu żądania o utratę całości lub części mocy nakazu do zapłaty. 

Karanie nieuczciwych praktyk

Poza możliwością obrony pozwanego przed nieuczciwymi wierzycielami, którzy w pozwach często celowo wskazują nieprawidłowe lub nieaktualne miejsca zamieszkania dłużników, sąd zyskał prawo do nakładania na nich grzywien, o ile praktyki te uznane zostaną za celowe. Ma to zapobiegać podobnym sytuacjom.

Brak przedawnionych roszczeń

W drodze elektronicznego postępowania upominawczego można obecnie dochodzić tylko tych praw, które nie uległy przedawnieniu. Inne sprawy nie będą nawet brane pod uwagę.

Obowiązki komornika

O wszystkich prawach przysługujących dłużnikowi musi go powiadomić komornik, już podczas pierwszej czynności egzekucyjnej. W ten sposób pozwany zdobywa wiedzę o możliwości odwoływania się od nieuczciwych praktyk lub dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam