Firma windykacyjna nie może zająć majątku dłużnika

2015-01-29 11:09:18

Firma windykacyjna dokonuje działań mających na celu dochodzenie należności. Nie ma ona prawnych prerogatyw związanych z zajmowaniem majątku dłużnika. Jak przedstawiają się jej możliwości na innych polach?

Firmy windykacyjne to przedsiębiorstwa, które podejmują w imieniu wierzyciela kroki mające na celu odzyskanie należności. Ich działanie jest jednak ograniczone przepisami prawnymi, a możliwości znacznie mniejsze niż te przysługujące komornikowi.

Firma windykacyjna a zajmowanie majątku

Zgodnie z przepisami prawa firmy windykacyjne nie mają możliwości samemu zajmować majątku dłużnika. Mogą co najwyżej wstąpienie na drogę sądową przeciwko dłużnikowi.

Jeśli windykator posiada prawomocny wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności, wtedy zabezpieczenia danego majątku dokonuje komornik. To, co może zrobić firma windykacyjna, to zwrócić się do dłużnika z prośbą o ujawnienie jego majątku (ale bez przymuszeń). Zmusić dłużnika do wyjawienia majątku można tylko poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu.

Możliwości i zakazy

Przedsiębiorstwa windykacyjne, choć nie mogą zajmować majątków dłużników, to mogą stosować inne sposoby działania. Nie jest np. zakazane przez prawo, aby próbowały się one skontaktować z dłużnikiem, aby z nim rozmawiały przez telefon czy aby odbywały wizyty w jego mieszkaniu. Windykator, który podejmuje takie działania, nie ma jednak prawa do przekazywania dłużnikowi fałszywych informacji oraz stosowania gróźb czy przymusu fizycznego.

W tym kontekście należy wspomnieć również o zakazie informowania konsumentów, że windykator do niego przyjdzie, spisze majątek i zajmie ruchomość. Nie jest to zgodne z prawem, za co Prezes UOKiK ukarał w 2009 roku jedną z firm windykacyjnych.

Podsumowując, działania, jakie wobec dłużnika może podejmować firma windykacyjna, są mocno ograniczone. Może ona próbować się z nim kontaktować, ale nie może robić tego przy pomocy nieprawdziwych informacji, ani różnego rodzaju zawoalowanych gróźb i ostrzeżeń. Z pewnością zaś windykator nie może zająć naszego majątku.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam