Bank korzysta z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej. Czy to legalne?

2015-02-20 16:41:02

Z punktu widzenia dłużnika, zaskoczeniem może być sytuacja, w której o zaległe raty przestaje upominać się bank, a do drzwi puka windykator firmy zewnętrznej. Czy jest to zgodne z prawem?

Zaległości w sprawie zobowiązań kredytowych nieodłącznie związane są z uruchomieniem procedury windykacyjnej. Najpierw o swoją należność upomina się bank. Czasem jednak działania w celu odzyskania długu prowadzone są przez zewnętrzną firmę windykacyjną, która z punktu widzenia dłużnika nie ma nic wspólnego ze sprawą.

Postępowanie bankowe

W przypadku pojawienia się zaległości kredytowych bank z całą pewnością poinformuje o tym kredytobiorcę, jednocześnie naliczając dodatkowe koszty wysyłanych upomnień, ponagleń i monitów. Niestety cierpliwość, jak i możliwości banku w pewnym momencie mogą się skończyć, tym bardziej gdy dłużnik nie wykazuje ochoty i gotowości do rozwiązania problemu. Wtedy instytucja może zwrócić się o pomoc do zewnętrznej firmy windykacyjnej.

Zewnętrzna windykacja

Działania firmy windykacyjnej, działającej niezależnie od banku, a prowadzone w celu odzyskania długu kredytowego, mogą przybrać dwojaką formę. Pierwszym z nich jest przeniesienie wierzytelności na firmę windykacyjną, a więc zastosowanie odrębnych umów, które sprawią, że wierzycielem przestaje być bank, a staje się nim windykator. Jednocześnie zyskuje on pełne prawo do dochodzenia roszczenia. Drugi sposób oznacza tylko i wyłącznie pomoc w odzyskaniu należności, bez przeprowadzania cesji wierzytelności.

Rola i prawa dłużnika

W przypadku pojawienia się przeterminowanego zadłużenia i trudności z odzyskaniem należności bank ma pełne prawo do zarówno samodzielnego dochodzenia swoich roszczeń, jak i zaangażowania do tego firmy windykacyjnej, niezależnie od sposobu współpracy. Jedynym obowiązkiem obu stron względem dłużnika jest poinformowanie go o zaistnieniu transakcji, a więc o cesji wierzytelności lub nawiązaniu współpracy. Nie jest przy tym wymagana zgoda dłużnika.

Prawa firmy windykacyjnej

Choć przejęcie wierzytelności lub po prostu zaangażowanie firmy windykacyjnej wydaje się być krokiem ostatecznym, dla wielu osób tożsamym z egzekucją komorniczą, to w rzeczywistości jest to dopiero wstęp do odzyskiwania długu. Windykator nie może stosować żadnych środków przymusu względem nierzetelnego kredytobiorcy. Nie może zajmować majątku, ani nawet publicznie informować o sytuacji dłużnika. Jego zadaniem jest ugodowe rozwiązanie całej sprawy. Dopiero jeśli to nie przyniesie rezultatu, sprawa może trafić na drogę sądową i komorniczą.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam