Czy przedawniony kredyt może nadal być windykowany?

2015-02-27 17:37:16

Na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego czasami zaciągnięty i niespłacony kredyt się przedawnia. Czy w takiej sytuacji może być nadal windykowany?

Kredytobiorca, zaciągając kredyt, podpisuje z bankiem umowę, w której wyszczególnione są wszystkie warunki i terminy spłat. Jeżeli kredytobiorca wywiązuje się ze swoich zobowiązań i reguluje raty w terminie, wypełnianie umowy przebiega bez problemów. Istnieją jednak sytuacje, kiedy nie jest w stanie spłacać zadłużenia bądź z premedytacją tego nie robi, licząc na przedawnienie długu.

Sprawdź też: Kiedy i które długi się przedawniają?

Windykacja

Niektóre banki już przy jednodniowym poślizgu w spłacie raty (choć zwykle następuje to w 6-7 dniu zaległości) wysyłają do kredytobiorcy monit, upominając się o dług, powtarzając ten krok co pewien czas aż do momentu, w którym należność nie zostanie zwrócona. Jeżeli jednak dłużnik będzie wystarczająco długo uchylał się od zapłaty, nie posiadając żadnego majątku, który mógłby być zajęty przez komornika na poczet spłaty zaległości względem banku, to dług może zostać uznany za przedawniony.

Kiedy długi kredytowe się przedawnią?

Terminy przedawnienia roszczeń zależą od rodzaju umowy, jaka została zawarta z wierzycielem. W przypadku kredytów i pożyczek czas ten jest ustalony w Kodeksie cywilnym (art. 118) na 3 lata. Warto jednak podkreślić, że każda czynność podjęta przez bank w celu odzyskania należności (np. podpisanie ugody z dłużnikiem czy wystąpienie do sądu z roszczeniami) sprawia, że bieg przedawnienia zaczyna płynąć od nowa.

Przedawnienie nie oznacza, że dług znika

Samo upłynięcie terminu, po którym dług może ulec przedawnieniu zgodnie z przepisami prawa, nie oznacza, że ustają roszczenia. Wprost przeciwnie: roszczenia nadal istnieją i często są dochodzone przez firmy windykacyjne przed sądem. Jeżeli dłużnik chce mieć święty spokój, powinien zawnioskować w sądzie o przedawnienie długu. Jeżeli tego nie zrobi, nawet przedawniony z punktu widzenia prawa kredyt może być nadal windykowany. Jeżeli zaś sąd wyda odpowiednie postanowienie o przedawnieniu roszczenia, kredytobiorca może odmówić spłaty zaległego kredytu, a firma windykacyjna nie będzie w stanie nic z tym zrobić.

Niewiedza kosztuje

Windykacja przedawnionych długów to intratny biznes dla firm windykacyjnych, które wykupują tego typu zobowiązania po symbolicznych cenach. Zarabiają na niewiedzy dłużników, którzy nie są świadomi swoich praw w zakresie zgłaszania przedawnień. 

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam