Windykacja, potem licytacja komornicza, czyli jak banki odzyskują długi

2015-02-28 12:41:50

Rynek usług bankowych obfituje w przypadki nieuczciwych i nieodpowiedzialnych klientów, którzy nie są w stanie lub nie chcą spłacać swoich długów. W takich sytuacjach banki uruchamiają procedury windykacyjne.

W sytuacji, gdy spłata zobowiązania kredytowego zostaje zaprzestana, bank ma prawo do uruchomienia procedur ponaglających do uregulowania długu.

Pierwsze kroki do odzyskania długu

W pierwszej kolejności, przy nawet kilkudniowym opóźnieniu, możemy spodziewać się SMS-ów lub telefonów z banku, a następnie odpowiednich pism i monitów. Warto pamiętać, że każda taka czynność wiąże się z dodatkowymi opłatami nakładanymi na dłużnika.

Jeśli podjęte przez bank działania nie przyniosą skutku, a klient nie będzie chciał współpracować, musi liczyć się też z wizytą windykatora banku w swoim domu. W następnej kolejności do gry włączone zostają zewnętrzne firmy.

Windykator

Jeśli bank nie będzie w stanie samodzielnie wyegzekwować długu i dojść do porozumienia z dłużnikiem, może zgłosić się o pomoc do firmy windykacyjnej. W tym miejscu należy podkreślić, że nie ma to jeszcze nic wspólnego z komorniczym postępowaniem egzekucyjnym.

Rolą windykatora jest ugodowe rozstrzygnięcie sprawy, często włącznie z opracowaniem nowego planu spłaty zadłużenia, niemającym wiele wspólnego z początkowymi ustaleniami z bankiem. Windykator nie może przy tym zajmować majątku dłużnika, informować osób trzecich o długach danej osoby czy tym bardziej naruszać dóbr osobistych dłużnika. Jego kompetencje są mocno ograniczone, a ich przekraczanie może zostać zgłoszone do prokuratury.

Droga sądowa

Kolejnym krokiem do odzyskania długu jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Jeśli bank nie posiada bankowego tytułu egzekucyjnego, całe postępowanie może ciągnąć się miesiącami, a jego zwieńczeniem będzie wydanie klauzuli wykonalności i uruchomienie egzekucji komorniczej.

Komornik

W tym miejscu nie ma już co liczyć na polubowne i ugodowe rozwiązanie sprawy. Kompetencje komornika znacznie przekraczają możliwości windykatorów, więc dłużnik musi się liczyć z zajęciem majątku, dochodów i ich sprzedażą w formie licytacji komorniczej. W ten sposób bank odzyska należne mu pieniądze, przynajmniej w części możliwej do odzyskania, a dłużnik poniesie konsekwencje swojego postępowania.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam