Czego nie może windykator?

2015-01-20 08:36:58

Wiele osób sądzi, że windykacja jest tym samym co egzekucja komornicza. Takie ujęcie działań windykacyjnych ma charakter stereotypowy, błędny. Pamiętajmy, że windykator ma znacznie ograniczone możliwości w stosunku do praw komornika.

Windykacja jest bezpośrednio związana z tym, jaką drogę dochodzenia swoich roszczeń wybierze wierzyciel. Do wyboru są dwie opcje: droga sądowa i droga pozasądowa. To drugie rozwiązanie to popularna windykacja.

Rola windykatora

Windykacja to termin odnoszący się do szeregu czynności zmierzających do wyegzekwowania zobowiązań od dłużnika. Jeśli chodzi o odzyskanie np. środków pożyczonych, to windykacja będzie sprowadzać się do czynności mających na celu odzyskanie należności, które wynikają z umowy kredytowej.

Podstawowa rola firmy windykacyjnej polega na doprowadzeniu do ugody z dłużnikiem. Funkcję windykatora mogą spełniać osoby zatrudnione na umowę-zlecenie, o pracę, a także prowadzące własną działalność gospodarczą. Nie muszą mieć do tego celu specjalnych uprawnień jak komornicy.

Windykator stara się przede wszystkim zmobilizować dłużnika do spłaty długu. Działa on w mieniu wierzyciela. Działania windykacyjne to na przykład telefonowanie do dłużnika czy wysyłanie ponagleń do zapłaty. Jeśli dłużnik nie odpowie na żadne z tych wezwań, to wtedy może spodziewać się wizyty windykatora w miejscu swojego zamieszkania.

Czego windykator nie może?

Windykator nie ma tak szerokich uprawnień jak komornik:

  • Nie ma on możliwości zajmowania ani spisywania majątku dłużnika.
  • Nie może też bez jego zgody wejść do mieszkania.
  • Nie może rozmawiać o długu z innymi osobami np. z sąsiadami dłużnika.
  • Do tej listy należy dołączyć niemożliwość wywieszania informacji o długu w miejscach publicznych, przekazywania informacji o długu do pracodawcy i współpracowników.
  • Nie może także naruszać godności i dóbr osobistych dłużnikach poprzez groźby, nękanie czy zastraszanie.
  • Ma także zakaz przekazywania nieprawdziwych informacji dłużnikowi. Na przykład tego, że zostanie pozbawiony wolności.

Windykacja a dłużnik

Z perspektywy dłużnika podjęcie współpracy z firmą windykacyjną jest rozsądnym rozwiązaniem. Zwykle proponuje ona rozłożenie długu na raty i tym samym ułatwia jego spłatę. Jeśli jednak nie podejmiemy współpracy z windykatorem, to wtedy naturalną konsekwencją jest egzekucja komornicza, którą prowadzi już komornik sądowy.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam