Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

2015-02-17 10:02:09

Nieruchomość, o ile stanowi naszą własność, może być przedmiotem postępowania egzekucyjnego, nawet jeśli nasze długi nie są związane z obciążeniem hipoteki. Jak przebiega ten proces?

Wszelkie zadłużenia obciążające naszą osobę mogą w przyszłości skutkować rozpoczęciem komorniczego postępowania egzekucyjnego na naszym majątku. W pierwszej kolejności obejmie ono rzeczy ruchome, jednak w sytuacji, gdy wysokość długów przekroczy wartość należących do nas ruchomości, może okazać się, że jedynym rozwiązaniem będzie egzekucja z nieruchomości, w tym domu lub mieszkania.

Informacja w księgach wieczystych

Jeśli wierzyciel zdecyduje się na wszczęcie egzekucji z nieruchomości, musi złożyć stosowny wniosek w sądzie okręgowym, odpowiednim dla położenia danej nieruchomości, a następnie do gry wkracza wyznaczony komornik. W pierwszej kolejności daje on dłużnikowi dwutygodniowy termin uregulowania zobowiązań, jednocześnie zawiadamiając odpowiedni wydział ksiąg wieczystych o zaistniałej sytuacji. Ten zobowiązany jest do dokonania wpisu o egzekucji w księdze wieczystej nieruchomości.

Opis i oszacowanie

Jeśli dłużnik nie wykorzysta wyznaczonego terminu, komornik, na wniosek wierzyciela, ma prawo przystąpić do opisu i oszacowania nieruchomości. Odbywa się to przy udziale biegłego. Warto przy okazji zaznaczyć, że jeśli wysokość długu odpowiada równowartości części nieruchomości, komornik może zdecydować się na egzekucję jedynie z tej części, zawieszając jednocześnie  postępowanie dotyczące pozostałej części.

Wyznaczenie terminu licytacji

Dwa tygodnie po uprawomocnieniu opisu i oszacowania komornik może wyznaczyć i ogłosić termin licytacji. Aby do niej przystąpić, konieczne będzie wpłacenie rękojmi w wysokości 10-proc. ceny oszacowania. Podczas pierwszej licytacji nieruchomość zostanie zaoferowana za minimum 3/4 sumy oszacowania. Jeśli nikt nie zdecyduje się zaoferować takiej kwoty i licytacja nie przyniesie skutku, komornik ogłosi kolejny termin, gdy cena wywoławcza zostanie obniżona do 2/3 sumy oszacowania.

Sama licytacja odbywa się w obecności sędziego, który musi dokonać przybicia licytanta oferującego najwyższą kwotę. Jeśli jednak druga licytacja również nie znajdzie nabywcy, cała procedura będzie mogło być powtórzona dopiero po upływie 6 miesięcy.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam