Windykacja a egzekucja komornicza - czym się różnią?

2015-02-03 14:20:16

Windykacja i egzekucja komornicza przez wiele osób są ze sobą traktowane jako to samo. W rzeczywistości różnice nimi są znaczne.

Powstanie opóźnień w spłacie zobowiązania kredytowego nieuchronnie będzie oznaczało uruchomienie procedury windykacyjnej, czyli pierwszego etapu zmierzającego do przywrócenia harmonogramu spłaty na właściwe tory. Uczestniczą w nim głównie przedstawiciele banku, jednak w przypadku braku odzewu ze strony dłużnika może dojść nawet do spotkania z windykatorem, który przypomni mu o ciążących na nim obowiązkach.

Jeśli powyższe kroki nie pomogą, bank po dwóch okresach rozliczeniowych, w których kredytobiorca nie zapłacił pełnych rat, ma prawo wypowiedzieć umowę i pociągnąć go do konieczności zwrotu całego zadłużenia jednorazowo. W tym miejscu do gry wchodzi postępowanie windykacyjne, a nawet komornicze.

Postępowanie windykacyjne

Należy pamiętać, że windykacja nie jest najgorszym, co może nas spotkać. Jest to bowiem etap, w trakcie którego wiele można jeszcze naprawić.

Oczywiście zatrudnienie przez bank zewnętrznej firmy windykacyjnej będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, które poniesie nie tylko kredytobiorca, ale i bank.

Naturalne jest jednak, że mało kto może jednorazowo spłacić kredyt, którego nie udawało mu się spłacać w miesięcznych ratach. Windykator będzie więc starał się współpracować i znaleźć porozumienie między wszystkimi stronami. Pamiętajmy też, że zakres jego kompetencji jest bardzo ograniczony. Przede wszystkim nie może on zająć naszego majątku, zdobywać informacji o naszej sytuacji od osób trzecich, a nawet publiczne ogłaszać, w jakiej sytuacji się znajdujemy.

Wszelkie groźby, nękanie czy nawet próba wejścia przez windykatora do naszego domu, bez naszej zgody, będą uprawniały nas do wezwania policji i zawiadomienia prokuratury. Dodatkowo windykator nie może żądać od nas dodatkowych opłat, ani nie może przedstawiać nam nieprawdziwych informacji o konsekwencjach naszego postępowania.  

Egzekucja komornicza

Przed wkroczeniem do gry komornika, mamy zawsze szansę na ugodę z bankiem i windykatorem. W przypadku komornika i wydaniu przez sąd klauzuli wykonalności, nasz majątek zostanie zajęty, a my nie będziemy mogli już nic poradzić (poza oczywiście samodzielnym uregulowaniem zadłużenia i wszystkich dodatkowych kosztów). Egzekucja komornicza to więc ostateczność, do której prowadzi nieskuteczna windykacja.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam