Bank czy US - kto ma pierwszeństwo w egzekwowaniu długów z hipoteki?

2015-01-16 12:56:57

Wierzyciele często prowadzą egzekucje z nieruchomości obciążonych hipoteką. Kto ma jednak pierwszeństwo w zaspokajaniu swoich roszczeń, jeśli wierzycielem jest i bank, i urząd skarbowy?

Prawo podatkowe ma na celu zabezpieczenie interesu finansowego Skarbu Państwa. Ma on możliwość dochodzenia od nierzetelnego podatnika istniejących zaległości podatkowych w drodze egzekucji administracyjnej. Jeżeli występuje obawa, że podatnik najprawdopodobniej nie ureguluje należności, możliwe jest zastosowanie środków zabezpieczających taką należność, m.in. hipoteką przymusową.

Sprawdź też: Których świadczeń komornik nie może zająć?

Ordynacja podatkowa wykorzystuje w zasadzie dwie instytucje dla zabezpieczenia należności budżetowych:

  • hipotekę oraz
  • zastaw skarbowy.

Co może urząd skarbowy?

Banki posiadają konkretne informacje na temat spłacanej hipoteki, urząd skarbowy może natomiast zażądać od podatnika złożenia oświadczenia o stanie posiadania. Zrobi to wówczas, gdy w ramach prowadzonego postępowania podatkowego zostaną zgromadzone dowody wskazujące na to, że podatnik może nie wykonać zobowiązania. Wysuwając żądania o ujawnienia majątku, US musi pouczyć podatnika o odpowiedzialności karnej. Za składanie fałszywych zeznań oraz zatajanie prawdy przewidywane są sankcje.

Skarb Państwa ma pierwszeństwo, ale...

Według ordynacji podatkowej Skarb Państwa ma pierwszeństwo w zaspokajaniu się z przedmiotu hipoteki przed innymi uprawnionymi, których wierzytelności również zostały zabezpieczone hipoteką.

Sprawdź też: Windykacja, potem licytacja komornicza, czyli jak banki odzyskują długi

..wyjątkiem są długi hipoteczne

Wyjątkiem są jednak banki. To one mają pierwszeństwo przed urzędem skarbowym w przypadku, gdy hipoteka jest zabezpieczeniem kredytu bankowego. Dotyczy to nieruchomości bądź jej części, która jest własnością podatnika. Dzieje się tak dlatego, że na mocy prawa wierzytelności bankowe zabezpieczone hipoteką korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed wierzytelnościami innych organów.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam