Formalności przy wcześniejszej spłacie pożyczki

2015-01-28 15:15:14

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki zawsze istnieje, problem w tym, że jest wiele banków, które za wcześniejszą spłatę pobierają prowizję.

Czy wcześniejsza spłata kredytu lub pożyczki w ogóle się opłaca? Pamiętajmy, że przy przedterminowej spłacie zadłużenia bankowego nie płacimy odsetek za okres, przez który jeszcze umowa kredytowa powinna trwać. Wcześniejsze zamknięcie kredytu opłaca się najbardziej, jeżeli pozostaje nam do uregulowania spora kwota, a jej spłata rozłożona będzie trwała jeszcze wiele lat, np. w przypadku kredytu hipotecznego. Opłacać się to będzie zwłaszcza, jeżeli korzystamy z rat malejących.

Nie zapomnij o formalnościach

 

Ustawa o kredycie konsumenckim precyzuje, jakie należy podjąć kroki, jeżeli konsument zechce wcześniej spłacić swoje zadłużenie bankowe. Jeżeli zdecyduje się na wcześniejszą spłatę, powinien 3 dni wcześniej powiadomić o tym kredytodawcę, ale tylko wówczas, gdy zawarł umowę kredytową przed 18 grudnia 2011 r. W przeciwnym wypadku nie musi wcześniej powiadamiać o zamiarze spłaty swojego banku, a uregulowania zadłużenia może dokonać w dowolnym momencie.

Całkowite rozliczenie między kredytodawcą a kredytobiorcą powinno odbyć się najpóźniej w przeciągu 14 dni od całkowitej spłaty kredytu. Kredytobiorcy powinni wiedzieć, że banki nie mogą odmówić im wcześniejszej spłaty zadłużeń, mogą jednak zastrzec sobie w umowie pobranie prowizji za tę czynność.

Ile to kosztuje?

Trzeba wiedzieć, że pożyczkodawcy mają prawo pobrać od wcześniejszej spłaty prowizję. Ta w przypadku kredytów konsumenckich nie może przekroczyć 1 proc. kwoty kredytu, jeżeli do końca terminu spłaty pożyczki pozostało więcej niż 12 miesięcy, a 0,5 proc. w innych przypadkach.

Co z pożyczkami w parabankach?

Zabiegając o kredyty bankowe, najczęściej nie zakładamy wcześniejszej spłaty, bowiem po to sięgamy po kredyty, by później je spłacać w ratach miesięcznych. Czasami jednak pojawia się szansa na wcześniejszą spłatę i wówczas możemy tego dokonać na warunkach ustawowych.

Swoje zadłużenie możemy spłacić wcześniej również w instytucjach pozabankowych, których pożyczki również podlegają Ustawie o kredycie konsumenckim. Również w ich przypadku nie będziemy zobowiązani do uiszczenia odsetek za okres przypadający po spłacie zadłużenia.

Tomasz Słupczyński