Kupiłeś telewizor na raty, ale chcesz z niego zrezygnować? Sprawdź, co da się zrobić

2015-01-20 11:11:04

Finansowanie zakupu sprzętu RTV czy AGD na raty jest w Polsce bardzo popularne. Jedna wizyta w sklepie połączona z załatwieniem formalności - i możemy od razu zabrać upatrzony telewizor czy lodówkę do domu. Gorzej, gdy okazuje się, że jednak nie kupiliśmy tego, o czy marzyliśmy i chcemy zrezygnować dopiero po podpisaniu umowy. Sprawdźmy, co da się z tym zrobić.

Decydując się na zakup sprzętu RTV czy AGD na raty, podpisujemy umowę kredytową z bankiem i drugą ze sklepem o sprzedaży. Zasady dotyczące kredytu konsumenckiego są proste. Konsument ma prawo odstąpić od kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Nie zablokują tego kary umowne czy inne ukryte opłaty o charakterze sanacyjnym - nie można ich w takim przypadku nałożyć na konsumenta.

Dodatkowo, jeśli kredytodawca nie będzie przestrzegał przepisów o kredycie konsumenckim, czas na odstąpienie od umowy może być dłuższy niż 14 dni, a także konsument może skorzystać z darmowego kredytu.

Rezygnacja z rat - ze sprzętu nie?

W przypadku, gdy zdecydowaliśmy się na zakup ratalny jakiegoś sprzętu, sprawa już nie wygląda tak prosto. Zgodnie z przepisami, w sytuacji odstąpienia od umowy kredytowej, może także dojść do wygaśnięcia umowy sprzedaży, jednak nie w każdym przypadku obowiązuje ta zasada.

Gdy zakupiony na raty sprzęt został wydany nabywcy przed upływem terminu 14 dni, a konsument ten skorzysta z prawa rezygnacji z umowy kredytowej, sprzedawca i tak zachowuje możliwość zatrzymania zapłaconych za towar pieniędzy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy konsument niezwłocznie zwróci zakupiony sprzęt, a sprzedawca go przyjmie. W takim przypadku umowa o nabycie towaru zostaje anulowana. Zasady zwrotu towaru określa umowa zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem.

Opóźnienie wydania towaru

Sprzedawca może zabezpieczyć się przed możliwością odstąpienia od umowy kredytowej poprzez wydanie towaru lub rozpoczęcie świadczenia usługi dopiero po upływie terminu odstąpienia od umowy kredytowej. Jednak na taką opcję musiałby się zgodzić także nabywca towaru. Zakazane jest uzależnianie prawa do zrezygnowania z umowy kredytowej od zwrotu sprzętu przez konsumenta.

Zakup na odległość

Klient ma też prawo odstąpić od umowy sprzedaży, gdy dokonał zakupu towaru poza lokalem sklepowym lub na odległość czy też powołując się na niezgodność towaru z umową. Takie odstąpienie od umowy sprzedaży będzie jednocześnie skuteczne wobec umowy o kredyt wiązany, bez potrzeby składania osobnego oświadczenia w tej kwestii.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam