Lepszy kredyt czy pożyczka?

2015-01-16 15:08:51

Kredyt i pożyczka - tymi słowami posługują się wszystkie instytucje finansowe zajmujące się pożyczaniem środków finansowym. Wbrew wymiennemu stosowaniu tych zwrotów, według przepisów ich znaczenie w bankowości jest inne, a także skutki prawne mogą się znacząco różnić. Czy zatem lepszy jest kredyt, czy pożyczka?

Pieniądze pożyczamy w ramach kredytów lub pożyczek, a obu terminów używamy często zamiennie. Istnieje jednak między tymi dwiema formami kredytowania kilka ważnych różnic, które powinien poznać każdy, kto decyduje się na zaciągnięcie finansowego zobowiązania.

Kredyt

Umowa kredytu jest regulowana Ustawą o kredycie konsumenckim i Ustawą prawo bankowe. W rozumieniu pojęcia kredytu wedle tych przepisów kredyty mogą być udzielane tylko i wyłącznie przez banki, a każda umowa tego typu powinna być zawarta na piśmie. Do ważnych elementów, które muszą być wypisane na umowie, należą m.in. kwota kredytu, zasady i termin jego spłaty, wysokość oraz warunki zmiany oprocentowania, wysokość prowizji itd.

Jasno określony powinien zostać przy tym cel kredytu. W związku z większymi wymogami dotyczącymi określania ryzyka kredytowego, kredyty są uznawane za bezpieczniejsze od pożyczek. Jednocześnie wiąże się z nimi dużo więcej formalności po stronie klienta (dokładniejsza weryfikacja zdolności i wiarygodności kredytowej), co jednocześnie ma wpływ na dłuższy czas oczekiwania na decyzję o udzieleniu finansowania. W ramach kredytów zwykle dostępne są wyższe kwoty finansowania niż w przypadku pożyczek.

Pożyczka

Umowa pożyczki regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego, ale podlega także przepisom Ustawy o kredycie konsumenckim. Przede wszystkim porozumienie stron w sprawie pożyczki może być zawarte ustnie. W przypadku, gdy wartość pożyczki przekracza 500 złotych, powinna zostać sporządzona umowa pisemna. To samo dotyczy sytuacji, gdy umowa pożyczki jest jednocześnie kredytem konsumenckim. Według Kodeksu cywilnego pożyczkodawcą może być zarówno instytucja, jak i osoba fizyczna, pod warunkiem jednak, że pożyczane pieniądze nie należą do osób trzecich.

Najważniejszą różnicą w stosunku do kredytu jest to, że pożyczone pieniądze mogą zostać wydane w dowolny sposób. Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze, ale także inne rzeczy, np. przedmioty materialne, natomiast kredyt może być tylko udzielany w formie środków pieniężnych.

Pożyczkodawca nie ma kontroli nad sposobem wykorzystania pożyczki, kredytodawca ma takie prawo i może sprawdzić, czy kredyt został wykorzystany zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Bank może także wypowiedzieć umowę w przypadku stwierdzenia, że kredyt nie został wykorzystany zgodnie z porozumieniem.

Co jest zatem lepsze - kredyt czy pożyczka? Pamiętajmy, że pożyczka (nawet ta oferowana przez bank) zwykle będzie droższa od kredytu. Tego z kolei raczej nie uzyskamy bez zaświadczeń, ponieważ kredyty rzadziej udzielane są w oparciu o uproszczone procedury.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam