Rodzaje kredytów konsumenckich - krótka charakterystyka

2015-01-14 08:33:49

Kredytów konsumenckich jest całkiem sporo. Sprawdź, czym różnią się poszczególne ich typy i jaka jest ich charakterystyka.

Kredyt konsumencki jest kontraktem zawieranym między przedsiębiorcą a konsumentem. Przedsiębiorcą jest zwykle bank albo inna instytucja finansowa. Tego typu kontrakty są regulowane Ustawą o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku. Obowiązuje ona od 18 grudnia 2011 roku i obejmuje każdy kredyt, który jest zaciągnięty na cele niebędące powiązanymi z działalnością gospodarczą.

Kredyt hipoteczny

Pierwszy rodzaj kredytu konsumenckiego to kredyt hipoteczny, zwany też mieszkaniowym. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka  nieruchomości. Co ważne, przy takim produkcie bez znaczenia jest to, czy kredyt będzie służyć remontowi, budowie domu, kupnu mieszkania czy może innemu celowi.

Hipoteka w przypadku tego produktu to nazwa zabezpieczenia spłaty powstałego zadłużenia. Aktualne przepisy prawa nie regulują szczegółowo warunków udzielania i spłaty kredytów hipotecznych. Tych produktów dotyczą zarówno częściowo:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe,
  • Ustawa  z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (choć tylko w zakresie: obowiązków informacyjnych i sankcji za naruszenie możliwości spłaty części kredytu bez odsetek i innych kosztów),
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Taki kredyt ma z reguły skomplikowany charakter i dlatego wskazane jest jak najdokładniejsze zapoznanie się z treścią jego umowy.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to produkt, który służy do spłaty innych zobowiązań kredytowych. Pozwala on na zamianę kilku zobowiązań na jedno. Oznacza to obecność tylko jednej raty, co w wielu sytuacjach stanowi duże odciążenie budżetu domowego dla konsumenta.

Kredy komercyjny

Kredyt komercyjny udzielany jest przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej. Udziela się go dla szybszego rozwoju firmy. Działanie tego produktu regulowane jest Prawem bankowym. Nie obowiązują w nim przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy możemy przeznaczyć na dowolny cel. Cechuje go prosta i szybka procedura uzyskania. Kredyty gotówkowe cieszą się dużą popularnością i stosuje się do nich przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Ważne w ich kontekście jest to, że jeśli nie taki kredyt nie jest oprocentowany (spłacamy tylko kapitał), to wtedy nie aplikuje się doń przepisów wymienionej ustawy.

Kredyt odnawialny i w rachunku

Najbardziej popularny przykład kredytu odnawialnego to umowa o kartę kredytową, której limit odnawia się co miesiąc po spłacie poprzedniego limitu. Kredyt w rachunku, zwany też debetem, jest definiowany w Ustawie o kredycie konsumenckim jako dysponowanie udostępnionymi przez bank środkami.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam