Masz wątpliwości co do umowy pożyczki? Te urzędy pomogą Ci za darmo

2015-01-30 14:53:49

Nie każdy z nas posiada fachową wiedzę na temat zagadnień prawnych, dlatego czasami może okazać się, że pojawią się wątpliwości co do umowy pożyczki, jaką otrzymaliśmy do podpisu. Jeśli od pożyczkodawcy nie możemy uzyskać wiarygodnych wyjaśnień, warto skontaktować się z odpowiednimi urzędami, które pomogą nam za darmo.

Na początek należy odróżnić pożyczkę od kredytu. Ta pierwsza podlega regulacjom zamieszczonym w Kodeksie cywilnym, ale również dotyczą jej przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim. Kredyt również regulowany jest zapisami wspomnianej przed chwilą ustawy, ale również podlega uregulowaniom ustawy Prawo bankowe. Kredytu nie mogą udzielać firmy pożyczkowe i wszelkiego rodzaju parabanki, to domena banków i SKOK-ów, które de facto mogą udzielać również pożyczek. Pożyczka na niską kwotę może być zawarta nawet ustnie, ale kredyt zawsze opiera się na pisemnej umowie, a pieniądze muszą być wydane na z góry określony cel.

Jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do podpisywanej umowy pożyczki lub jakikolwiek jej zapis budzi nasze zaniepokojenie, powinniśmy prosić pożyczkodawcę o wyczerpujące wyjaśnienie. Jeśli uznamy je za niewystarczające, warto wstrzymać się z podpisem i zasięgnąć porady niezależnej. W Polsce istnieją urzędy, które bezpłatnie udzielają porad prawnych i konsumenckich.

Przede wszystkim, bezpłatnych porad udziela Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Jego zadaniem jest pomoc prawna konsumentom oraz ochrona ich interesów. Rzecznik ma prawo interweniować w imieniu konkretnego konsumenta, ma obowiązek pomocy w kierowaniu danej sprawy do sądu, jak również może prowadzić tę sprawę przed organami sądowymi. Rzecznik konsumentów ma również prawo interweniować bezpośrednio w firmach w zakresie, np. niedozwolonych zapisów w umowach lub w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych. Firma taka jest zmuszona wtedy do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień. W przeciwnym wypadku grozi jej grzywna.

Możemy również skorzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej, jaką jest Federacja Konsumentów. Koncentruje się ona na poradach prawnych indywidualnym konsumentom, może także reprezentować ich przed sądami. Federacja posiada 48 oddziałów w całej Polsce, w których znajdziemy wsparcie prawników, doradców konsumenckich, ale również wolontariuszy. Federacja także stara się aktywnie lobować na rzecz zmiany prawa, również na forum Parlamentu Europejskiego.   

Tomasz Słupczyński