Odstępujesz od umowy kredytu? Musisz zapłacić odsetki

2015-01-28 16:07:48

Ustawa o kredycie konsumenckim daje kredytobiorcom możliwość odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej podpisania. Kredytobiorca, który zdecydował się na taki krok, będzie musiał jednak zapłacić odsetki.

Czasem podejmujemy własne decyzje zbyt pochopnie - także w sytuacji, gdy nagle potrzebujemy gotówki. Na szczęście Ustawa o kredycie konsumenckim daje kredytobiorcom możliwość odstąpienia od umowy kredytowej - i to bez dodatkowych kosztów.

Jeśli wskutek pośpiechu, zapewnień doradcy o atrakcyjności pożyczki czy nerwów podpiszemy umowę kredytową, a po głębszej analizie swojej sytuacji finansowej lub uważnym przeczytaniu warunków umowy w domu dojdziemy do wniosku, że oferta, którą wybraliśmy, nie jest korzystna lub nas na nią po prostu nie stać, możemy z niej zrezygnować. Ustawodawca daje konsumentom szansę na wycofanie się z umowy kredytowej. Wyznaczył na to 14 dni. Nie trzeba przy tym podawać powodu, dla którego rezygnujemy z umowy.

W celu ułatwienie procedur odwoławczych ustawodawca nakazał pożyczkodawcom, aby wraz z umową kredytową wręczali klientom druki oświadczeń o odstąpieniu od umowy. Jeżeli kredytobiorca odstąpi od umowy w wyznaczonym ustawą terminie, bank (lub inna instytucja finansująca) powinien zwrócić mu opłatę przygotowawczą, a także prowizję od udzielonego kredytu, ewentualnie inne, dodatkowe, a pobrane już opłaty. Jeżeli kredytobiorca korzystał ze środków przyznanych mu przez bank, prócz kwoty kredytu musi zwrócić bankowi należne odsetki. Innych opłat bank nie może naliczyć.

Kredytobiorcy powinni wiedzieć, że skuteczność odstąpienia od umowy kredytowej nie zależy od zwrócenia kwoty kredytu. To nie ma nic do rzeczy. Im dłużej kredytobiorca będzie zwlekać ze zwrotem pieniędzy, tym większe będą do zwrotu odsetki. Poza tym kredytobiorca nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów (prócz tych na rzecz organów administracji publicznej, a także kosztów notarialnych). Lepiej jednak podejmować decyzje przemyślane. Jeżeli ktoś decyduje się na kredyt i zostanie mu on udzielony, warto kredyt wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam