Jakie opłaty mogą pobierać banki przy kredytach?

2015-01-15 14:05:33

Jak prezentują się możliwości banków w zakresie pobierania opłat przy kredytach? Które z nich mogą być pobierane, a które nie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Kwestia opłat pobieranych przez banki w ramach udzielonych kredytów ma duże znaczenie dla obecnych i potencjalnych kredytobiorców. Co mówią na ten temat przepisy obowiązujące w naszym kraju?

Brak katalogu opłat i prowizji

Na pytanie, jakie opłaty mogą pobierać banki na mocy umów kredytowych, nie znajdziemy odpowiedzi w polskich przepisach prawnych. Obecnie nie funkcjonują żadne dokumenty ustawodawcze, które by zawierały katalog opłat i prowizji, które banki i inne instytucje pożyczkowe mogą pobierać.

Prawo bankowe

Banki, które działają na podstawie Prawa bankowego, w świetle tej ustawy mogą pobierać opłaty przewidziane w umowie kredytowej. Chodzi tu o prowizje, opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych, a także opłaty za inne czynności (na przykład za przygotowanie, przekazanie czy sporządzanie informacji będących tajemnicę bankową).

Ustawa o kredycie konsumenckim

W Ustawie o kredycie konsumenckim znajdziemy z kolei ogólną informację, że pożyczkodawcy - po prostu - mogą pobierać opłaty i prowizje. W tych przepisach brak jednak szczegółowych danych na temat rodzajów owych prowizji i opłat. To, co ustawa stwierdza, to obowiązek poinformowania konsumenta w umowie o wszystkich ponoszonych przezeń kosztach.

Co to oznacza dla kredytobiorcy?

Przepisy nie specyfikują tego, jakie opłaty może pobierać kredytodawca od klienta. Brak katalogu opłat nie oznacza jednak samowoli. Zakłada się, że opłaty kredytowe mają wyrównywać rzeczywiste koszty, jakie ponoszą kredytodawcy w związku z obsługą produktu. Zakłada się także, że opłaty nie powinny być przesadnie wysokie, jak na możliwości finansowe konsumentów, ale co przez to rozumieć - sprecyzowane nie jest.

Konsumenci, którzy myślą o wzięciu w przyszłości kredytu lub pożyczki, nie winni się obawiać wystąpienia opłat, których istnienia nie będą świadomi. Przepisy prawa nakładają na kredytodawców i pożyczkodawców obowiązek przekazania klientowi formularza ze wszystkimi elementami oferty. To oznacza, że na formularzu znajdą się wszystkie niezbędne informacje o kosztach pozyskania pożyczki i spłaty zadłużenia. Jego wzór jest obowiązkowy dla wszystkich instytucji. Tym samym podjęcie właściwej decyzji i rozeznanie się w kosztach staje się dla konsumenta mimo braku katalogu opłat o wiele prostsze.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam