Co musi się znaleźć na umowie kredytowej?

2015-01-15 12:35:31

Umowa kredytowa to porozumienie dwóch stron, na mocy którego bank zobowiązuje się pożyczyć na określonych warunkach posiadane środki finansowe kredytobiorcy, a ten podejmuje się ich spłaty łącznie z pokryciem kosztów usługi. Taki dokument powinien być sporządzony na piśmie w dwóch egzemplarzach, z których jeden należy do banku, a drugi do kredytobiorcy. Co powinna zawierać umowa kredytowa?

Umowa kredytowa musi w sposób czytelny określać wszystkie warunki dotyczące kredytu. Przede wszystkim powinny się na niej znaleźć dane kredytobiorcy, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego i PESEL. Niezbędne są także informacje o instytucji udzielającej kredytu: jej nazwa, siedziba, adres.

Poza danymi kredytobiorcy i kredytodawcy umowa musi określać wysokość kredytu, zasady i termin spłaty. Bardzo ważne, by w dokumencie znalazły się zapisy dotyczące rocznego oprocentowania oraz warunki jego zmiany.

Niezbędna jest także informacja o opłatach, prowizji oraz innych kosztach udzielenia kredytu. W umowie musi być także zawarty komunikat o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO).

Kredyt zabezpieczony

W przypadku, gdy kredyt ma być zabezpieczony, np. polisą ubezpieczeniową, informacja o rodzaju zabezpieczenia i opłaty z nim związane również musi zostać zawarta w dokumencie. Umowa kredytowa powinna także zawierać zasady przedterminowej spłaty zadłużenia i skutki takiej decyzji.

Dodatkowo w dokumencie musi także znaleźć się zapis o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz informacje o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu.

Kredyty ratalne

Gdy kredyt jest przeznaczony na nabycie określonej rzeczy lub usługi, jak to się ma np. w sprzedaży ratalnej, wtedy umowa powinna zawierać dokładny opis danej rzeczy lub usługi. Dodatkowo w dokumencie musi być zawarta cena nabycia produktu lub usługi. W przypadku, gdy część wydatku byłą poniesiona w gotówce, wtedy taka informacja także musi być zaznaczona w umowie. Porozumienie kredytowe w odniesienie do rzeczy lub usługi musi zawierać warunki, od których spełnienia uzależnione jest przejście własności sprzedanej rzeczy na konsumenta.

Umowa kredytowa powinna zawierać dokładne i rzetelne informacje na temat kredytu. Przed podpisaniem takiego dokumentu kredytobiorca zawsze ma możliwość zapoznania się z zawartymi w umowie warunkami spłaty i deklaracjami, a wszelkie wątpliwości powinny zostać wyjaśnione.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam